TIN TỨC & SỰ KIỆN * CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA

|

Kết luận thanh tra về thanh tra công tác thu chi tài chính tại Trường Trung học cơ sở Văn Lang, Quận 1
Chi tiết...
Kết luận thanh tra về tranh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; trách nhiệm giải trình trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Ủy ban nhân dân phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1.

 

Chi tiết...
Kết quả theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra số 439/KL-UBND ngày 15/10/2020 của Chủ tịch UBND quận.
Chi tiết...
Kết luận thanh tra về lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy chợ Dân Sinh
Chi tiết...
Kết luận thanh tra về kết quả theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra số 301/KL-UBND ngày 10/7/2020 của Chủ tịch UBND quận
Chi tiết...
Kết luận Thanh tra về trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho
Chi tiết...
Kết luận thanh tra về thanh tra công tác thu chi tài chính tại Ban Quản lý chợ Bến Thành, Quận 1
Chi tiết...
Kết thúc theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra số 08/KL-UBND ngày 07/01/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1
Chi tiết...
Kết luận thanh tra về thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; trách nhiệm giải trình trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
Chi tiết...
Kết luận thanh tra về thanh tra chuyên đề diện rộng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh tại bệnh viện Quận 1, Trung tâm Y tế Quận 1 và Tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan
Chi tiết...
Các Kết luận thanh tra đã đưa
  Kết luận Thanh tra công tác cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh; Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu; Cấp Giấy phép bản lẻ sản phẩm thuốc lá tại Phòng Kinh tế Quận 1
  Kết luận thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Ủy ban nhân dân phường Đa Kao
  Kết luận thanh tra về công tác thu chi tài chính tại Trường Tiểu học Hòa Bình, Quận 1
  Kết luận thanh tra về đầu tư dự án sửa chữa, nâng cấp vỉa hè đường Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé, Quận 1
  Kết luận thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Bệnh viện Quận 1
  Kết luận Thanh tra về thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; trách nhiệm giải trình trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Ủy ban nhân dân phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1.
  Kết luận Thanh tra việc đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp hẻm TK26 (đoạn từ TK26 đến TK40) Nguyễn Cảnh Chân, phường Cầu Kho, Quận 1
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.