THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Kinh tế

|

Kinh tế

Mức thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công

Căn cứ thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá.

Chi tiết...
 
Kinh doanh thuốc lá
Kinh doanh thuốc lá
Chi tiết...
 
Kinh doanh rượu
Kinh doanh rượu
Chi tiết...
 
Hợp tác xã
Hợp tác xã
Chi tiết...
 
Đăng ký kinh doanh
Đăng ký kinh doanh
Chi tiết...
 
Các Kinh tế đã đưa
  Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
  Các quy định của Nhà nước về cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
  Cấp mới Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
  Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
  Cấp bổ sung, sửa đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ sản phẩm thuốc lá
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

KÊNH TƯƠNG TÁC

Đây là kênh tương tác trực tuyến giữa UBND Q1 và cộng đồng, nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh/góp ý của người dân thuận tiện, nhanh chóng, góp phần xây dựng Q1 ngày càng văn minh, hiện đại.

DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

Với nỗ lực cải tiến thường xuyên để phục vụ ngày càng tốt hơn, UBND Quận 1 mở rộng cung cấp dịch vụ giải quyết thủ tục trực tuyến. Xin mời chọn lĩnh vực đăng ký.

TRA CỨU KẾT QUẢ HỒ SƠ

Vui lòng nhập số biên nhận hồ sơ và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị đến thời điểm hiện tại.