THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Kinh tế

|

Kinh tế

Thông báo việc niêm yết, công khai quy trình, thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công

Ngày 07 tháng 6 năm 2018, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 có thông báo số 310/TB-VP về việc niêm yết, công khai quy trình, thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công.

Chi tiết...
 
Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công Đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh cá thể
Chi tiết...
 
Quy trình giải quyết hồ sơ cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ
Nội dung chi tiết theo file đính kèm.
Chi tiết...
 
Quy trình giải quyết hồ sơ cấp giấy phép bán lẻ rượu
Nội dung chi tiết theo file đính kèm.
Chi tiết...
 
Mức thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công

Căn cứ thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá.

Chi tiết...
 
Các Kinh tế đã đưa
  Kinh doanh thuốc lá
  Kinh doanh rượu
  Hợp tác xã
  Đăng ký kinh doanh
  Cấp mới Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

KÊNH TƯƠNG TÁC

Đây là kênh tương tác trực tuyến giữa UBND Q1 và cộng đồng, nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh/góp ý của người dân thuận tiện, nhanh chóng, góp phần xây dựng Q1 ngày càng văn minh, hiện đại.

DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

Với nỗ lực cải tiến thường xuyên để phục vụ ngày càng tốt hơn, UBND Quận 1 mở rộng cung cấp dịch vụ giải quyết thủ tục trực tuyến. Xin mời chọn lĩnh vực đăng ký.

TRA CỨU KẾT QUẢ HỒ SƠ

Vui lòng nhập số biên nhận hồ sơ và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị đến thời điểm hiện tại.