THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Văn hóa xã hội * Văn hóa cơ sở

|

Văn hóa cơ sở

Thủ tục Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
Chi tiết...
Thủ tục Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
Chi tiết...
Thủ tục Công nhận “Ấp văn hóa” và tương đương
Chi tiết...
Thủ tục Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
Chi tiết...
Thủ tục Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
Chi tiết...
Thủ tục công nhận lần đầu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"
Chi tiết...
Thủ tục công nhận lại "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"
Chi tiết...
Thủ tục công nhận "Khu phố văn hóa"
Chi tiết...
Thủ tục công nhận lần đầu "Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị"
Chi tiết...
Thủ tục công nhận lại "Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị"
Chi tiết...
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.