THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Quản lý đô thị * Lĩnh vực Xây dựng

|

Lĩnh vực xây dựng

Công bố mẫu bản vẽ thiết kế để hộ gia đình, cá nhân tham khảo khi tự lập thiết kế xây dựng đối với Nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Quận 1
Chi tiết...
Thủ tục cấp số nhà
Chi tiết...
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình
Chi tiết...
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ
Chi tiết...
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ
Chi tiết...
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời
Chi tiết...
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo
Chi tiết...
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới công trình
Chi tiết...
Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng
Chi tiết...
Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng
Chi tiết...
Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng
THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO
THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TÍN NGƯỠNG
THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ
THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRẠM THU, PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI ĐỘNG (BTS)
THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
THỦ TỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN CÔNG TRÌNH KHÔNG PHẢI NHÀ Ở RIÊNG LẺ
THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP DI DỜI CÔNG TRÌNH
THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN NHÀ Ở RIÊNG LẺ
THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHÔNG PHẢI NHÀ Ở RIÊNG LẺ
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.