TIN TỨC & SỰ KIỆN * Cải cách hành chính

|

Cải cách hành chính

Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình lĩnh vực lao động

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 gắn với các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình cải cách hành chính của Quận 1 gắn với với chủ đề:“Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội”, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên quan tâm và quán triệt 100% cán bộ công chức phối hợp thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác theo nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung giải quyết có hiệu quả thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân, tuân thủ quy trình thủ tục ISO 9001:2015.

 
Quyết định số 65/2010/QĐ-UBND ngày 08/9/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 08/9/2010 UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 65/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Xây dựng, UBND quận - huyện, phường - xã - thị trấn trong lĩnh vực Đất đai, Xây dựng, Nhà ở và công sở
 
Quyết định số 4948/2010/QĐ-UBND ngày 05/11/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 05/11/2010 UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 4948/2010/QĐ-UBND về việc công bố bổ sung và thay thế các thủ tục hành chính tại phường - xã, thị trấn trên địa bàn TP.HCM
 
Quyết định số 4949/2010/QĐ-UBND ngày 05/11/2011 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Bộ thủ tục hành chính chung tại Thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND ngày 28/8/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Đăng ký lấy số thứ tự giải quyết hồ sơ hành chính tại Quận 1
UBND Quận 1 thông báo: nhằm giảm bớt thời gian chờ đợi khi đến đăng ký giải quyết hồ sơ hành chính tại UBND quận 1, kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2011 UBND Quận 1 triển khai vận hành chính thức việc nhắn tin lấy số thứ tự để đăng ký giải quyết hồ sơ hành chính.
 
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

KÊNH TƯƠNG TÁC

Đây là kênh tương tác trực tuyến giữa UBND Q1 và cộng đồng, nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh/góp ý của người dân thuận tiện, nhanh chóng, góp phần xây dựng Q1 ngày càng văn minh, hiện đại.

TRA CỨU KẾT QUẢ HỒ SƠ

Vui lòng nhập số biên nhận hồ sơ và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị đến thời điểm hiện tại.