THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

|

Thủ tục hành chính

Bộ thủ tục phòng cháy chữa cháy mới (tháng 7 năm 2010)
Bộ thủ tục phòng cháy chữa cháy mới (tháng 7 năm 2010)
Chi tiết...
 
Thủ tục cấp Giấy vận chuyển chất, hàng nguy hiểm cháy nổ
(Theo mục VIII Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31/03/2004 của Bộ Công an)
Chi tiết...
 
Kiểm tra thi công, nghiệm thu về PCCC
Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy
Thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy
Đối tượng và thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC
Xác nhận hồ sơ chuyển Sở VHTT gia hạn giấy phép quảng cáo
Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết...
Chi tiết...
 
Xác nhận hồ sơ gia hạn giấy phép kinh doanh vũ trường
Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết...
Chi tiết...
 
Xác nhận hồ sơ chuyển Sở VHTT cấp giấy phép quảng cáo
Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo các sản phẩm do hộ cá thể sản xuất tại nơi sản xuất
Xác nhận hồ sơ chuyển Sở VHTT cấp hoặc gia hạn giấy phép quảng cáo (thẩm quyền UBND quận)
Xác nhận hồ sơ gia hạn giấy phép kinh doanh Karaoke
Hướng dẫn thực hiện Báo cáo tài chính hàng năm và Điều tra doanh nghiệp hàng năm
Ngày 05/04/2010 UBND quận 1 có công văn số 678/UBND-TK gửi đến Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn Quận 1 đề nghị thực hiện các Báo cáo tài chính và Phiếu thu thập thông tin doanh nghiệp năm 2009. Xem hướng dẫn thực hiện trong tài liệu đính kèm.
Chi tiết...
 
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng đối với các Doanh nghiệp ngoài Nhà nước
Căn cứ Luật thống kê có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 02/04/2008 của UBND Quận 1 về Thực hiện chế độ báo cáo thống kê-kế toán và Quyết định số 410/2003/QĐ-TCTK ngày 29/07/2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc qui định chế độ báo cáo thống kê định kỳ đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh
Chi tiết...
 
Báo cáo hoạt động xuất nhập khẩu hàng tháng và hàng năm
Doanh nghiệp thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng
Hướng dẫn thực hiện Báo cáo tài chính hàng năm và Điều tra doanh nghiệp hàng năm
Thu thập thông tin của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh các ngành nghề: karaoke, vũ trường, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng đối với các Doanh nghiệp ngoài Nhà nước
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.