THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Tôn giáo

|

Tôn giáo

Quy trình Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một Quận
Chi tiết...
 
Quy trình Đề nghị Tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một Quận
Chi tiết...
 
Thủ tục đề nghị tổ chức Đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện
Chi tiết...
 
Thủ tục Xác nhận chữ ký của người quản lý cơ sở tôn giáo bảo lãnh cho chức sắc, nhà tu hành đăng ký thường trú
Mã số hồ sơ 100424
Chi tiết...
 
Thủ tục Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo
Mã số hồ sơ 100417
Chi tiết...
 
Thủ tục Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở
Mã số hồ sơ 100412
Chi tiết...
 
Thủ tục Thông báo quyên góp trong phạm vi một quận của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo

Mã số hồ sơ 100408

Chi tiết...
 
Thủ tục Thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
Mã số hồ sơ 100406
Chi tiết...
 
Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
Mã số hồ sơ 100402
Chi tiết...
 
Thủ tục Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

Mã số hồ sơ 100400

Chi tiết...
 
Các Tôn giáo đã đưa
  Thủ tục Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một quận, huyện
  Thủ tục Tiếp nhận đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong huyện, quận, thị xã
  Thủ tục Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác hoạt động trong phạm vi quận, huyện, mã số hồ sơ 100379
  Thủ tục Đăng ký của dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác hoạt động trong và ngoài quận – huyện
 
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.