TIN TỨC & SỰ KIỆN * Phổ biến tuyên truyền pháp luật

|

Cẩm nang tài liệu tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và một số quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh rượu và phòng chống tác hại của rượu, bia
Chi tiết...
 
TUYÊN TRUYỀN NGHỊ ĐỊNH 82/2020/NĐ-CP NGÀY 15/7/2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP; HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP; HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH; THI HÀNH ÁN DÂN SỰ; PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ
Chi tiết...
 
HỎI VÀ ĐÁP VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG NĂM 2020
Chi tiết...
 
TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2020
Chi tiết...
 
TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY
Chi tiết...
 
TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI KHU DÂN CƯ, HỘ GIA ĐÌNH, NHÀ Ở KẾT HỢP SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 1
Chi tiết...
 
MỘT SỐ QUY ĐỊNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2021/NĐ-CP NGÀY 07/12/2021 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HẰNG THÁNG
Chi tiết...
 
MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ LUẬT NGƯỜI CAO TUỔI NĂM 2009
Chi tiết...
 
MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020
Chi tiết...
 
MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG, LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ, LUẬT ĐẦU TƯ, LUẬT NHÀ Ở, LUẬT ĐẤU THẦU, LUẬT ĐIỆN LỰC, LUẬT DOANH NGHIỆP, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Chi tiết...
 
Các Phổ biến giáo dục pháp luật đã đưa
  TÌM HIỂU NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ LUẬT CƯ TRÚ NĂM 2020
  MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG VỀ LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
  NGHỊ ĐỊNH SỐ 80/2021/NĐ-CP NGÀY 26/8/2021 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
  TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
  NGHỊ ĐỊNH SỐ 131/2020/QH14 NGÀY 16/11/2020 CỦA QUỐC HỘI VỀ TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

CMSView

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.