TIN TỨC & SỰ KIỆN * Phổ biến tuyên truyền pháp luật

|

THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ 1.300.000 ĐỒNG/THÁNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2017

Ngày 12/5/2017, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội. Quy định như sau:

Chi tiết...
 
Thủ tục đăng ký sang tên đổi chủ xe máy, ôtô

Căn cứ Thông tư 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe, Thông tư 37/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe, Thông tư 127/2013/TT-BTC ngày 06/9/2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Chi tiết...
 
Quy định mới về lệ phí trước bạ từ 1/1/2017

Ngày 10 tháng 10 năm 2016, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ, bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2017. Cụ thể như sau:


Chi tiết...
 
Sửa đổi tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực từ 15/9/2017 với một số quy định mới sau:

Chi tiết...
 
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày 18/11/2016, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, theo đó quy định cụ thể về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; trách nhiệm và cơ chế phối hợp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Chi tiết...
 
Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2017

Ngày 14/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao độngcó hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, cụ thể như sau:

Chi tiết...
 
Quy định xử lý vi phạm về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, có hiệu lực từ 1/8/2016 , trong Mục 2, điều 13-14 quy định cụ thể như sau:

Chi tiết...
 
QUY ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM QUY TẮC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, có hiệu lực từ 1/8/2016 , trong Mục 1, điều 6 quy định cụ thể như sau:

Chi tiết...
 
LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ
Chi tiết...
 
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.