TIN TỨC & SỰ KIỆN * Phổ biến tuyên truyền pháp luật

|

CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
Chi tiết...
 
Cơ chế giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trách  nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát cộng đồng và chủ động hơn trong việc phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngày 01 tháng 12 năm 2017, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 về “Giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước (sau đây viết tắt là Quy định số 1374). Quy định số 1374 gồm có một số nội dung chính như sau:

Chi tiết...
 
Thực hiện tăng mức lương cơ sở mới từ 1/7/2018
Chi tiết...
 
Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp 2018
Chi tiết...
 
Từ năm 2018, người khám bệnh BHYT cần lưu ý

Theo BHXH Việt Nam từ năm 2018, thẻ BHYT có nhiều điểm mới, nếu phát hiện thiếu thông tin BHYT phải tự xác minh, không được phép yêu cầu bệnh nhân quay về đổi thẻ BHYT.

Chi tiết...
 
Sửa đổi tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực từ 15/9/2017 với một số quy định mới sau:

Chi tiết...
 
Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 29/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND về Ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2018 với nội dung như sau:

Chi tiết...
 
Những quy định mới về việc đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 1/1/2018

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, những quy định mới về việc đóng BHXH từ 1/1/2018 gồm: Bổ sung đối tượng thuộc diện tham gia BHXH; các khoản bổ sung, tiền lương đóng BHXH; ngân sách hỗ trợ đóng BHX tự nguyện.

Chi tiết...
 
Quy định mới về bổ nhiệm ngạch và xếp lương công chức

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số quy định về bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

Chi tiết...
 
Sửa đổi, bổ sung một số điều thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/08/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

Chi tiết...
 
Các Phổ biến giáo dục pháp luật đã đưa
  THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ 1.300.000 ĐỒNG/THÁNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2017
  Thủ tục đăng ký sang tên đổi chủ xe máy, ôtô
  Quy định mới về lệ phí trước bạ từ 1/1/2017
  Sửa đổi tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức
  Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
  Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2017
  QUY ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM QUY TẮC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
  Quy định xử lý vi phạm về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
  LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.