GIỚI THIỆU * Tổng quan địa lý - lịch sử * Bản đồ

|

Bản đồ quận 1

PHƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO

Trụ sở UBND Phường Phạm Ngũ Lão tọa lạc tại địa chỉ 240 Ðề Thám, có diện tích 0,4887 Km2, dân số 19.497 người. Trong đó nữ: 10.333; Số người trong độ tuổi lao động: 12.088 người.
 
NN

Bản đồ Phường Phạm Ngũ Lão

Trụ sở UBND: 240 Đề Thám 
Ðiện thoại: (08) 8.367.384
Diện tích: 0,4887 km 2 
Dân số: 19.497 người
Trong đó:
+ Nữ: 10.333 người
+ Số người trong độ tuổi lao động: 12.088 người

     

 
Các Bản đồ quận 1 đã đưa
   BẢN ĐỒ QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH (00:00 - 12/06/2007)
   PHƯỜNG CẦU KHO (00:00 - 11/06/2007)
   PHƯỜNG ĐAKAO (00:00 - 11/06/2007)
   PHƯỜNG TÂN ĐỊNH (00:00 - 11/06/2007)
   PHƯỜNG BẾN NGHÉ (00:00 - 11/06/2007)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.