THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Các quyết định công bố

|

Các Quyết định công bố

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 1

Ủy ban nhân dân Quận 1 ban hành quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2018 về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 1.

 

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.


     
01-2018-qđ-ubnd.pdf

 
Các Các Quyết định công bố đã đưa
   Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 (11:14 - 22/03/2018)
   Quyết đinh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 1. (11:14 - 22/03/2018)
   Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và đào tạo Quận 1. (11:14 - 22/03/2018)
   Công bố Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 1 (11:13 - 22/03/2018)
   Thông báo về việc tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 1 (15:20 - 03/01/2018)
   Quyết định về việc thu hồi đất tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1 do Tổng Công ty Ba Son TNHH MTV quản lý thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu thủ Thiêm 2 (18:17 - 12/12/2017)
   Quyết định Giải thể Trường Vừa học Vừa làm 15/5 (14:48 - 24/11/2017)
   Công khai cho thuê tài sản nhà nước năm 2015 (15:53 - 11/10/2017)
   Công khai kế hoạch đầu tư năm 2015 (15:53 - 11/10/2017)
   Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2015 (15:53 - 11/10/2017)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.