THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Khiếu nại - Tố cáo

|

Khiếu nại - Tố cáo

Khiếu nại tố cáo

Khiếu nại tố cáo
 
NN
1- Giải quyết tố cáo:
Quy trình giải quyết tố cáo (QT03)

2- Giải quyết khiếu nại lần đầu:
Quy trình giải quyết khiếu nại lần đầu (QT04)

3- Giải quyết khiếu nại lần 2:
Quy trình giải quyết khiếu nại lần 2 (QT05)

     

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.