THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Kinh tế * Lĩnh vực Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

|

Lĩnh vực Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

Thủ tục Giải thể tự nguyện hợp tác xã

 

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

* Bước 2: Nộp hồ sơ và nộp lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần).

Khi nhận hồ sơ cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ, đối chiếu với bản chính chứng minh nhân dân:

• Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ghi biên nhận cho người nộp.

• Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

* Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

a. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục số I-13

+ Nghị quyết của đại hội thành viên về việc giải thể hợp tác xã;

+ Biên bản hoàn thành việc giải thể hợp tác xã;

+ Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của HTX;

+ Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc huỷ con dấu của HTX;

+ Giấy xác nhận của cơ quan đăng ký HTX về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX;

+ Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về việc nhận đăng thông báo về việc giải thể hợp tác xã hoặc bản in 03 số báo liên tiếp đã đăng thông báo về việc giải thể HTX.

+ Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký HTX.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

b. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

c. Đối tượng: Tổ chức.

d. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Quận 1.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 1; Phòng Kinh tế Quận 1.

- Cơ quan phối hợp: Không.

e. Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận về việc giải thể của hợp tác xã (Phụ lục II-8) và Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Phụ lục II-10).

f. Lệ phí: Không.

g. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

h. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Khi tiếp nhận hồ sơ, bộ phận tiếp nhận hồ sơ yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của người đến làm thủ tục. Trường hợp người được ủy quyền thực hiện đăng ký hợp tác xã thì yêu cầu nộp thêm: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

- Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể tự nguyện hợp tác xã, hợp tác xã phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động của các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã tại cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.

i. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/ 2012

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã.

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

- Thông tư số 55/1998/TT-BTC ngày 20/4/1998 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


     

 
Các Lĩnh vực Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã đã đưa
   Thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (10:18 - 19/10/2015)
   Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký HTX; Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của HTX; Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động HTX, chi nhánh, VP đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX. (10:17 - 19/10/2015)
   Thủ tục Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã (10:17 - 19/10/2015)
   Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (10:17 - 19/10/2015)
   Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (10:16 - 19/10/2015)
   Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (10:16 - 19/10/2015)
   Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (10:16 - 19/10/2015)
   Thủ tục Đăng ký thành lập hợp tác xã (10:15 - 19/10/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.