THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Môi trường

|

Môi trường

Kế hoạch Thực hiện Chương trình giảm sử dụng túi nilông trên địa bàn Quận 1 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 1

Ủy ban nhân dân Quận 1 thực hiện Kế hoạch về Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 - 2020  

 

Nội dung Chỉ thị 23/2014/CT-UBND ngày 09/09/2014 Về tăng cường công tác quản lý sử dụng và thải bỏ túi nilông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh:

23.pdf

Nội dung Kế hoạch 265/KH-UBND ngày 28/11/2016 Về triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Quận 1 lần thứ XI về khắc phục hạn chế yếu kém về môi trường sống các khu vực dân cư giai đoạn 2017 - 2020 và năm 2017:

265.pdf


     
265.pdf

 
Các Môi trường đã đưa
   Thủ tục Xác nhận đăng ký đề án đơn giản (11:29 - 19/10/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.