THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Môi trường

|

Môi trường

Quy trình cấp , gia hạn, điều chỉnh và cấp lại giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Đảm bảo giải quyết yêu cầu cấp, gia hạn, điều chỉnh và cấp lại giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn Quận 1

 

Nội dung quy trình ban hành kèm tờ trình số 583 Ttr-TNMT ngày 19/10/2016:

CAP XA NUOC THAI.pdf


     
CAP XA NUOC THAI.pdf

 
Các Môi trường đã đưa
   Thủ tục Xác nhận đăng ký đề án đơn giản (11:29 - 19/10/2015)
   Thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (11:28 - 19/10/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.