THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Sao lục văn bản hành chính

|

Sao lục văn bản hành chính

Sao lục văn bản hành chính

Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết...
 

A.THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

    - 01 đơn xin sao lục (theo mẫu).

    - Bản sao văn bản hành chính cần sao lục (nếu có).

        * Các trường hợp bổ sung thêm giấy tờ:

    1. Trường hợp người xin sao lục không phải là người trực tiếp chịu sự điều chỉnh của văn bản hành chính, nộp thêm: bản sao một trong các loại giấy tờ về hộ tịch chứng minh về quyền và nghĩa vụ liên quan.

    2. Trường hợp ủy quyền: văn bản ủy quyền có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

B. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 05 (năm) ngày làm việc.

C. LỆ PHÍ: 1.000 đồng/trang, từ trang thứ ba trở đi 500 đồng/trang.

Lưu ý: khi đến xin sao lục văn bản hành chính khách hàng mang theo bản chính Chứng minh nhân dân (cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu xong trả lại ngay).


     

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.