THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Tài chính – Kế hoạch

|

Lĩnh vực Đấu thầu

Thủ tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu của gói thầu thuộc dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện quyết định đầu tư.

 

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trình duyệt kế hoạch đấu thầu theo qui định

* Bước 2:  Nộp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Khi nhận hồ sơ Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp đúng theo qui định sẽ tiếp nhận; trường hợp chưa đúng theo qui định thì hướng dẫn một lần để đơn vị bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

* Bước 3: Nhận quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu của chủ đầu tư

+ Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, phê duyệt dự án đầu tư

+ Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công kèm dự toán và bản vẽ hoặc Quyết định phê duyệt dự toán, thiết kế bản vẽ thi công kèm dự toán và bản vẽ

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của cơ quan thẩm định  

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Quản lý đô thị quận; Phòng Công thương huyện; các chủ đầu tư

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Lệ phí (nếu có): Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Đấu thầu năm 2005

* Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/2007 qui định xử pah5t hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư.

* Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

* Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu

* Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20/10/2007 của UBND thành phố ban hành quy định về quản lý thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh.


     

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.