THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Tư pháp

|

Lĩnh vực Hành chính Tư pháp

Thủ tục điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi

 

- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1:

Người có yêu cầu điều chỉnh hộ tịch nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận - huyện, từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11giờ 30 phút, buổi chiều từ 13g 00 đến 17giờ 00) và buổi sáng thứ bảy (từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút).

Trường hợp không có điều kiện trực tiếp nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên

+ Bước 2:

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ, cán bộ tiếp nhận viết phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ. Trong phiếu hướng dẫn phải ghi đầy đủ, rõ ràng từng loại giấy tờ cần bổ sung, cán bộ tiếp nhận hồ sơ ký, ghi rõ họ tên và giao cho người nộp hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ cấp Biên nhận có ghi rõ ngày trả hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

+ Bước 3:

Nhận trả kết quả giải quyết hồ sơ theo biên nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Giấy tờ phải nộp:

+ Tờ khai điều chỉnh nội dung trong các giấy tờ hộ tịch khác (theo mẫu quy định).

* Giấy tờ phải xuất trình:

+ Bản photo bản chính Giấy khai sinh của người cần điều chỉnh hộ tịch (kèm bản chính để đối chiếu).

+ Giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc điều chỉnh hộ tịch trong trường hợp nội dung điều chỉnh không liên quan đến Giấy khai sinh.

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch để xác định về cá nhân người đó; Sổ hộ khẩu, Sổ đăng ký tạm trú để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo quy định. (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu)

+ Văn bản ủy quyền hoặc giấy tờ chứng minh về mối quan hệ ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột giữa người nộp hồ sơ và người cần điều chỉnh hộ tịch trong trường hợp người cần điều chỉnh hộ tịch không có điều kiện trực tiếp nộp hồ sơ.

+ Bản chính giấy tờ cần điều chỉnh.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: Giải quyết hồ sơ ngay trong ngày làm việc, nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận - huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tư pháp quận - huyện

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản chính Giấy tờ hộ tịch đã được điều chỉnh   

- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai: 

Tờ khai điều chỉnh nội dung trong các giấy tờ hộ tịch khác (không phải là Giấy khai sinh) (Mẫu TP/HT-2012-TKĐCHT).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 08 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 04 năm 2006).

+ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 04 năm 2012).

  + Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch (có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012).

+ Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc miễn thu một số khoản phí, lệ phí theo quy định tại Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký).


     

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.