THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Tư pháp

|

Lĩnh vực Hành chính Tư pháp

Thủ tục Xác định lại dân tộc, mã số hồ sơ 101691

 

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo qui định

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và buổi sáng thứ bảy hàng tuần).

+ Đối với người nộp hồ sơ: xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần xác định lại dân tộc và các giấy tờ có liên quan để làm căn cứ cho việc xác định lại dân tộc;

+ Đối với chuyên viên tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ, hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

* Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và buổi sáng thứ bảy hàng tuần).  

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai (theo mẫu).

+ Bản chính giấy khai sinh.

+ Các giấy tờ có liên quan đến việc yêu cầu xác định lại dân tộc    

+ Hộ khẩu, chứng minh nhân dân

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không quá 05 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận- huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tư pháp quận – huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính  

- Lệ phí (nếu có): Lệ phí xác định lại dân tộc; Mức thu 25.000đ/ trường hợp

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

* Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Mẫu STP/HT-2006-TĐCC.1)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Ủy ban nhân dân cấp huyện mà trong địa hạt của huyện đó, đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây có thẩm quyền giải quyết việc xác định lại dân tộc, xác định lại giới tinh, bổ sung hộ tịch và điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi.

* Việc xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ

* Xác định lại dân tộc của người con theo dân tộc của người cha hoặc dân tộc của người mẹ theo quy định của Bộ Luật Dân sự

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Bộ luật Dân sự năm 2005

* Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

* Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc in và phát hành, sử dụng sổ, biểu mẩu hộ tịch

* Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/06/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch hộ tịch.

* Quyết định số 103/2007/QĐ-UBND ngày 30/07/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh


     

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.