TIN TỨC & SỰ KIỆN * Chính trị - Xã hội

|

Chính trị - Xã hội

Về tuyển dụng viên chức Bệnh viện Quận 1

Căn cứ Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức của Bệnh viện Quận 1.

 

Ủy ban nhân dân Quận 1 thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

I. VỊ TRÍ CẦN TUYỂN

STT

Vị trí cần tuyển

Chức danh nghề nghiệp

Mã số ngạch

Số lượng cần tuyển

1

Bác sĩ Y đa khoa

Hạng III

V 08.01.03

10

Bác sĩ Răng Hàm Mặt

04

Bác sĩ Tai Mũi Họng

02

Bác sĩ Mắt

02

Bác sĩ Y học Cổ truyền

02

2

Dược sĩ

Hạng IV

V 08.08.23

05

3

Điều dưỡng

Hạng III

V 08.05.12

06

Hạng IV

V 08.05.13

27

4

Hộ sinh

Hạng IV

V 08.06.16

06

5

Xét nghiệm

Hạng III

V 08.07.18

05

Hạng IV

V 08.07.19

03

Chẩn đoán hình ảnh

Hạng III

V 08.07.18

01

Hạng IV

V 08.07.19

02

Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng

Hạng III

V 08.07.18

02

Hạng IV

V 08.07.19

01

6

Hành chính tổng hợp - Quản trị

Chuyên viên

01.003

03

Cán sự

01.004

01

7

Tài chính - Kế toán

Kế toán viên

Đại học

06.031

04

Kế toán viên

Cao đẳng

06b.031

01

Kế toán viên

Trung cấp

06.032

01

Tổng cộng

88


II. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG:
Xét tuyển.

III. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

- Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động.

- Có đơn đăng ký dự tuyển.

- Có lý lịch rõ ràng.

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ nghề phù hợp với ngạch, chức danh nghề nghiệp và chuyên ngành đăng ký dự tuyển;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm.

- Không thuộc những đối tượng sau: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Toà án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, thí sinh dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp, cụ thể như sau:

2.1. Vị trí Bác sĩ:

a) Vị trí Bác sĩ đa khoa: Có chuyên môn Đại học Y đa khoa.

b) Vị trí Bác sĩ chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt: Có trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Răng - Hàm - Mặt.

c) Vị trí Bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng: Có trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Tai Mũi Họng.

d) Vị trí Bác sĩ chuyên khoa Mắt: Có trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Nhãn khoa.

e) Vị trí Bác sĩ Đông Y: Có trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Y học cổ truyền.

2.2. Vị trí Dược sĩ: Có trình độ từ Trung cấp trở lên, chuyên ngành Dược.

2.3. Vị trí Điều dưỡng:

a) Vị trí Điều dưỡng, hạng IV: Có trình độ từ Trung cấp trở lên, chuyên ngành Điều dưỡng.

b) Vị trí Điều dưỡng, hạng III: Có trình độ từ Đại học trở lên, chuyên ngành Điều dưỡng.

2.4. Vị trí Kỹ thuật Y:

2.4.1. Vị trí Kỹ thuật Xét nghiệm:

a) Vị trí Kỹ thuật Xét nghiệm, hạng IV: Có trình độ từ Trung cấp trở lên, chuyên ngành Xét nghiệm.

b) Vị trí Kỹ thuật Xét nghiệm, hạng III:Có trình độ từ Đại học trở lên, chuyên ngành Kỹ thuật Xét nghiệm.

2.4.2. Vị trí Kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh:

a) Vị trí Kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh, hạng IV:

Có trình độ từ Trung cấp trở lên, chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh.

b) Vị trí Kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh, hạng III:

Có trình độ từ Đại học trở lên, chuyên ngành Kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh.

2.4.3. Vị trí Kỹ thuật Vật lý trị liệu, Phục hồi chức năng:

a) Vị trí Kỹ thuật Vật lý trị liệu, Phục hồi chức năng, hạng IV:

Có trình độ từ Trung cấp trở lên, chuyên ngành Vật lý trị liệu, Phục hồi chức năng.

b) Vị trí Kỹ thuật Vật lý trị liệu, Phục hồi chức năng, hạng III:

Có trình độ từ Đại học trở lên, chuyên ngành Vật lý trị liệu, Phục hồi chức năng.

2.5. Vị trí Hộ sinh:

Vị trí Hộ sinh, hạng IV: Có trình độ từ Trung cấp trở lên, chuyên ngành Hộ sinh.

2.6. Vị trí Hành chính – tổng hợp, Quản trị:

a) Vị trí Hành chính – tổng hợp, Quản trị, ngạch Cán sự:

Có trình độ từ Trung cấp trở lên, gồm các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Luật, Hành chính, Quản lý Nhà nước, Quản trị văn phòng, Quản trị kinh doanh.

b) Vị trí Hành chính – tổng hợp, Quản trị, ngạch Chuyên viên:

Có trình độ từ Đại học trở lên, gồm các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Luật, Hành chính, Quản lý Nhà nước, Quản trị văn phòng, Quản trị kinh doanh.

2.7. Vị trí Tài chính - Kế toán:

a) Kế toán viên Trung cấp: Có trình độ từ Trung cấp trở lên, chuyên ngành Tài chính - Kế toán, Kiểm toán.

b) Kế toán viên Cao đẳng: Có trình độ từ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Tài chính - Kế toán, Kiểm toán.

c) Kế toán viên: Có trình độ từ Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.

Các vị trí nêu trên có chứng chỉ Ngoại ngữ với trình độ theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (hoặc tương đương) và phải phù hợp với quy định theo chức danh nghề nghiệp (Chức danh nghề nghiệp hạng IV, phải từ A1 trở lên, chức danh nghề nghiệp hạng III, phải từ A2 trở lên); chứng chỉ Tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (hoặc tương đương) theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Thành phần hồ sơ dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển dự tuyển theo mẫu quy định (Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ)

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao Hộ khẩu và Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân có chứng thực trong vòng 06 tháng.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận bằng văn bản theo Quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- Hai (02) ảnh cỡ 4x6, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, có ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh (thời gian chụp không quá 6 tháng).

- Riêng trường hợp có quá trình công tác bổ sung các hồ sơ sau:

+ Các hợp đồng lao động được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

+ Bản sao có chứng thực sổ BHXH.

Tất cả hồ sơ đựng trong bì cỡ 24x33cm (có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc). Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

4. Thời gian nộp hồ sơ:

Kể từ ngày 12/4/2019 đến hết ngày 13/5/2019.

5. Lệ phí xét tuyển:

Mỗi ứng viên nộp phí xét tuyển 500.000 đồng cùng thời điểm nộp hồ sơ.

6. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ Quận 1 (Phòng 201), địa chỉ số 47 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1. Tiếp nhận và trả hồ sơ nếu không đủ điều kiện thành phần hồ sơ dự tuyển.

Lưu ý: Hồ sơ xét tuyển phải nộp trực tiếp, không nhận hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp thay, khi đến nộp hồ sơ phải mang theo bản gốc các văn bằng, giấy tờ có liên quan để đối chiếu; hồ sơ không trúng tuyển không trả lại.


     

 
Các Chính trị - Xã hội đã đưa
   Không ngừng đổi mới trong phương thức hoạt động (19:43 - 19/12/2018)
   Phường Nguyễn Cư Trinh: triển khai các cuộc vận động hướng về khu phố (19:42 - 19/12/2018)
   Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh (19:42 - 19/12/2018)
   Tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. (19:42 - 19/12/2018)
   Phường Cô Giang diễn tập tình huống cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn sập đổ công trình (19:41 - 19/12/2018)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.