TIN TỨC & SỰ KIỆN * Chính trị - Xã hội

|

Chính trị - Xã hội

Thông báo tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2019

Theo thông báo số 2694/TB-SNV ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Sở Nội vụ về tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2019, Ủy ban nhân dân Quận 1 thông báo tuyển dụng như sau:

 

Nội dung cụ thể theo thông báo số: 271 TB-UBND.pdf


     

 
Các Chính trị - Xã hội đã đưa
   Kế hoạch tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 1, năm học 2019 - 2020 (11:36 - 11/07/2019)
   Thực hiện công tác báo cáo thống kê định kỳ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (19:15 - 09/07/2019)
   Thông báo tạm dừng thi tuyển công chức phường năm 2019 (17:02 - 04/07/2019)
   Thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức Ban Quản lý Chợ Tân Định (09:02 - 03/07/2019)
   Thông báo thi tuyển công chức phường năm 2019 (13:47 - 26/06/2019)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.