TIN TỨC & SỰ KIỆN * Chính trị - Xã hội

|

Chính trị - Xã hội

Tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 1 năm học 2021 - 2022

 

Căn cứ Kế hoạch số 355/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 1, năm học 2021 – 2022.

Ủy ban nhân dân Quận 1 thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

1. Số lượng cần tuyển: 278 viên chức.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký tuyển dụng

Để biết chi tiết, các ứng viên dự tuyển xem Thông báo tuyển dụng đính kèm.

Đồng thời, ứng viên có thể xem trên trang thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1: https://pgdquan1.hcm.edu.vn/tuyen-vien-chuc-nam-2021/c/84472


     
01-TB-GDDT.pdf

 
Các Chính trị - Xã hội đã đưa
   Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 1 (12:27 - 31/12/2021)
   Về việc thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài năm 2021 (16:17 - 21/12/2021)
   Về việc thực hiện báo cáo tình hình tai nạn lao động; công tác an toàn; vệ sinh lao động năm 2021 (16:16 - 21/12/2021)
   Về tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo kế hoạch số 3997/KH-UBND ngày 30/11/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (18:02 - 07/12/2021)
   Về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ Chương trình thực tập sinh hộ lý Nhật Bản khóa 2 năm 2021 (17:59 - 07/12/2021)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.