TIN TỨC & SỰ KIỆN * Thông tin chỉ đạo điều hành * Lịch tuần

|

Lịch tuần

Kế hoạch công tác tuần 33 của Lãnh đạo UBND Quận 1

Tuần 33, năm 2015 (từ ngày 10/8 – ngày 16/8/2015)
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN 1

Tuần 33, năm 2015 (từ ngày 10/8 – ngày 16/8/2015)

STT

 Công tác tuần

1

Tiếp Đoàn kiểm tra Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố năm 2015 về công tác giáo dục quốc phòng an ninh.

2

Làm việc với Sở Du lịch về Chương trình hành động phát triển Phố du lịch Phạm Ngũ Lão giai đoạn 2015-2020 và Kế hoạch ra quân duy trì vệ sinh môi trường khu vực công viên trung tâm trên địa bàn Quận 1.

3

<sp<></sp<>


     

 
Các Lịch tuần đã đưa
   Kế hoạch công tác tuần 32 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:19 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 31 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:18 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 30 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (20:45 - 19/07/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 29 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (18:25 - 11/07/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 28 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (10:38 - 06/07/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 27 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (10:20 - 02/07/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 26 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (21:06 - 21/06/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 25 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (12:39 - 13/06/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 24 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:29 - 12/06/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 23 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (09:21 - 01/06/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.