TIN TỨC & SỰ KIỆN * Thông tin chỉ đạo điều hành * Lịch tuần

|

Lịch tuần

Kế hoạch công tác tuần 36 của Lãnh đạo UBND Quận 1

Tuần 36, năm 2015 (từ ngày 31/8 – ngày 06/9/2015)
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN 1

Tuần 36, năm 2015 (từ ngày 31/8 – ngày 06/9/2015)

STT  Công tác tuần
 1 Dâng hương, dâng hoa nhân kỷ niệm 70 năm CMT8 ((19/8/1945 - 19/8/2015), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015) tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bảo tàng Tôn Đức Thắng.
 2 Họp mặt kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015); Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015) và Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 02/9/2015.
 3 Tham dự: Lễ khai trương bến tàu du lịch đường thủy nội đô tuyến Nhiêu Lộc – Thị Nghè, Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trung tâm Văn hóa Quận 1.
 4 Tổ chức: Sơ kết 7 tháng về công tác kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội; Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.
 5 Khai giảng năm học mới.

     

 
Các Lịch tuần đã đưa
   Kế hoạch công tác tuần 35 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:30 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 34 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:26 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 33 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:20 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 32 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:19 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 31 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:18 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 30 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (20:45 - 19/07/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 29 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (18:25 - 11/07/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 28 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (10:38 - 06/07/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 27 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (10:20 - 02/07/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 26 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (21:06 - 21/06/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.