TIN TỨC & SỰ KIỆN * Thông tin chỉ đạo điều hành * Lịch tuần

|

Lịch tuần

Kế hoạch công tác tuần 37 của Lãnh đạo UBND Quận 1

Tuần 37, năm 2015 (từ ngày 07/9 – ngày 13/9/2015)
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN 1

Tuần 37, năm 2015 (từ ngày 07/9 – ngày 13/9/2015)

STT  Công tác tuần
 1 Tham dự: Triển khai tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại tầng hầm tòa nhà Vincom Đồng Khởi; Khai mạc Lễ hội "Thành phố Hồ Chí Minh - phát triển và hội nhập năm 2015".
 2 Khai mạc Hội trại tòng quân năm 2015 và khai mạc Đêm Hội trại "Tự hào chiến sĩ cách mạng".
 3 Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2015.
 4 Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ.
 5 Triển khai Kế hoạch tổ chức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn Quận 1.

     

 
Các Lịch tuần đã đưa
   Kế hoạch công tác tuần 36 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (18:10 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 35 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:30 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 34 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:26 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 33 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:20 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 32 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:19 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 31 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:18 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 30 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (20:45 - 19/07/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 29 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (18:25 - 11/07/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 28 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (10:38 - 06/07/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 27 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (10:20 - 02/07/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.