TIN TỨC & SỰ KIỆN * Thông tin chỉ đạo điều hành * Lịch tuần

|

Lịch tuần

Kế hoạch công tác tuần 32 của Lãnh đạo UBND Quận 1

Tuần 32, năm 2015 (từ ngày 03/8 – ngày 09/8/2015)

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN 1

Tuần 32, năm 2015 (từ ngày 03/8 – ngày 09/8/2015)


STT

 Công tác tuần

1

Tham dự: buổi tiếp xúc giữa cử tri Quận 1 với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố - Đơn vị 1; Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp phường năm 2015.

2

Dự lễ kỷ niệm 54 năm về thảm họa chất độc da cam Dioxin ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2015) và kỷ niệm Ngày thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam / Dioxin Q1 (28/8/2014 - 28/8/2015).


     

 
Các Lịch tuần đã đưa
   Kế hoạch công tác tuần 31 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:18 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 30 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (20:45 - 19/07/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 29 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (18:25 - 11/07/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 28 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (10:38 - 06/07/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 27 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (10:20 - 02/07/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 26 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (21:06 - 21/06/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 25 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (12:39 - 13/06/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 24 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:29 - 12/06/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 23 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (09:21 - 01/06/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 22 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (10:42 - 27/05/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.