TIN TỨC & SỰ KIỆN * Thông tin chỉ đạo điều hành * Lịch tuần

|

Lịch tuần

Kế hoạch công tác tuần 38 của Lãnh đạo UBND Quận 1

Tuần 38, năm 2015 (từ ngày 14/9 – ngày 20/9/2015)
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN 1

Tuần 38, năm 2015 (từ ngày 14/9 – ngày 20/9/2015)


STT Công tác tuần 
1 Làm việc về triển khai Kế hoạch tổ chức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn Quận 1.
2 Làm việc về tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015.
3 Kiểm tra thực địa vận hành và hoạt động của Nhà vệ sinh công cộng Chợ Bến Thành, Chợ Dân Sinh.
4 Nghe báo cáo về các bảng quảng cáo che mặt tiền nhà.
5 Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

     

 
Các Lịch tuần đã đưa
   Kế hoạch công tác tuần 37 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (18:12 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 36 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (18:10 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 35 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:30 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 34 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:26 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 33 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:20 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 32 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:19 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 31 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:18 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 30 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (20:45 - 19/07/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 29 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (18:25 - 11/07/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 28 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (10:38 - 06/07/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.