TIN TỨC & SỰ KIỆN * Thông tin chỉ đạo điều hành * Lịch tuần

|

Lịch tuần

Kế hoạch công tác tuần 39 của Lãnh đạo UBND Quận 1

Tuần 39, năm 2015 (từ ngày 21/9 – ngày 27/9/2015)
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN 1

Tuần 39, năm 2015 (từ ngày 20/9 – ngày 27/9/2015)

STT

Công tác tuần

1

Làm việc về chuẩn bị tổ chức Chương trình Trung thu "Đêm trăng cổ tích lần 8 - Năm 2015".

2

Làm việc với CBCC Phòng Y tế về công tác 9 tháng đầu năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015; Nghe báo cáo hoạt động của Trung tâm CNTT Q1 và kế hoạch ra mắt website Quận 1.

3

Giao ban công tác chấn chỉnh tình hình trật tự đô thị trên toàn địa bàn quận.

4

Tham dự Lễ dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ Kỷ niệm nhân 70 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2015).

5

Làm việc về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khai mạc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời - Năm 2015".

6

Kiểm tra công tác ANTT du lịch tại khu vực trung tâm.


     

 
Các Lịch tuần đã đưa
   Kế hoạch công tác tuần 38 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (18:18 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 37 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (18:12 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 36 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (18:10 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 35 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:30 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 34 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:26 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 33 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:20 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 32 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:19 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 31 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:18 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 30 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (20:45 - 19/07/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 29 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (18:25 - 11/07/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.