TIN TỨC & SỰ KIỆN * Thông tin chỉ đạo điều hành * Lịch tuần

|

Lịch tuần

Kế hoạch công tác tuần 40 của Lãnh đạo UBND Quận 1

Tuần 40, năm 2015 (từ ngày 28/9 – ngày 03/10/2015)

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN 1

Tuần 40, năm 2015 (từ ngày 28/9 – ngày 03/10/2015)

STT

Công tác tuần

1

Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và sơ kết 5 năm đào tạo cán bộ Ban Chỉ huy quân sự phường giai đoạn 2011-2015.

2

Làm việc với các đơn vị về công tác 9 tháng đầu năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015.

3

Lễ mừng thọ các cụ cao niên Quận 1 nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi năm 2015.

4

Nghe báo cáo về công tác chuẩn bị ra mắt Website Quận 1.


     

 
Các Lịch tuần đã đưa
   Kế hoạch công tác tuần 39 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:14 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 38 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (18:18 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 37 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (18:12 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 36 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (18:10 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 35 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:30 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 34 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:26 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 33 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:20 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 32 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:19 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 31 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:18 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 30 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (20:45 - 19/07/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.