TIN TỨC & SỰ KIỆN * Thông tin chỉ đạo điều hành * Lịch tuần

|

Lịch tuần

Kế hoạch công tác tuần 41 của Lãnh đạo UBND Quận 1

Tuần 41, năm 2015 (từ ngày 05/10 – ngày 10/10/2015)

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN 1

Tuần 41, năm 2015 (từ ngày 05/10 – ngày 10/10/2015)

STT

Công tác tuần

1

Lễ ra mắt Website Quận 1

2

Giao ban công tác chấn chỉnh tình hình trật tự đô thịtrên toàn địa bàn quận

3

Làm việc với các phòng liên quan về công tác 9 tháng đầu năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015

4

Làm việc về xây dựng phần mềm quản lý bệnh án điện tử tại Bệnh viện Quận 1

 5

Thăm các đơn vị nhận quân và chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2015


     

 
Các Lịch tuần đã đưa
   Kế hoạch công tác tuần 40 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:17 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 39 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:14 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 38 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (18:18 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 37 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (18:12 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 36 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (18:10 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 35 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:30 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 34 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:26 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 33 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:20 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 32 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:19 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 31 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:18 - 02/10/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.