TIN TỨC & SỰ KIỆN * Thông tin chỉ đạo điều hành * Lịch tuần

|

Lịch tuần

Kế hoạch công tác tuần 42 của Lãnh đạo UBND Quận 1

Tuần 42, năm 2015 (từ ngày 12/10 – ngày 18/10/2015)

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN 1

Tuần 42, năm 2015 (từ ngày 12/10 – ngày 18/10/2015)

STT

Công tác tuần

1

Làm việc về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Tổng kết Phong trào Thi đua yêu nước

2

Hội nghị Tổng kết Liên tịch 05 năm hoạt động Chữ thập đỏ khối trường học

3

Họp BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVHƠKDC về công tác 9 tháng đầu năm và trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015

4

Hội nghị Tổng kết Liên tịch 05 năm hoạt động Chữ thâp đỏ khối trường học giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo - Quận đoàn - Hội Chữ thập đỏ Quận 1


     

 
Các Lịch tuần đã đưa
   Kế hoạch công tác tuần 41 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:20 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 40 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:17 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 39 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:14 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 38 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (18:18 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 37 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (18:12 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 36 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (18:10 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 35 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:30 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 34 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:26 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 33 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:20 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 32 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:19 - 02/10/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.