TIN TỨC & SỰ KIỆN * Thông tin chỉ đạo điều hành * Lịch tuần

|

Lịch tuần

Kế hoạch công tác tuần 43 của Lãnh đạo UBND Quận 1

Tuần 43, năm 2015 (từ ngày 19/10 – ngày 25/10/2015)

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN 1

Tuần 43, năm 2015 (từ ngày 19/10 – ngày 25/10/2015)

STT

Công tác tuần

1

Giao ban công tác Thống kê 10 phường 9 tháng đầu năm và triển khai công tác quý IV năm 2015.

2

Kế hoạch kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận.

3

Làm việc các đơn vị về chuẩn bị Lễ phát động Chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới và sự tiếnbộ của Phụ nữ năm 2015.

4

Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng Quận 1 năm học 2015 - 2016.


     

 
Các Lịch tuần đã đưa
   Kế hoạch công tác tuần 42 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:23 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 41 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:20 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 40 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:17 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 39 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:14 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 38 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (18:18 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 37 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (18:12 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 36 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (18:10 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 35 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:30 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 34 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:26 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 33 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:20 - 02/10/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.