TIN TỨC & SỰ KIỆN * Thông tin chỉ đạo điều hành * Lịch tuần

|

Lịch tuần

Kế hoạch công tác tuần 45 của Lãnh đạo UBND Quận 1

Tuần 45, năm 2015 (từ ngày 02/11 – ngày 08/11/2015)

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN 1

Tuần 45, năm 2015 (từ ngày 02/11 – ngày 08/11/2015)

STT

Công tác tuần

1

Làm việc chuyên đề về nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn quận.

2

Chuẩn bị nội dung tiếp đoàn đại biểu Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản lần thứ 42.

3

Chuẩn bị tổ chức họp mặt cán bộ quản lý giáo dục nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

4

Làm việc về xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận về an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

5

Triển khai tình hình lập bộ và duyệt sổ thuế hộ khoán năm 2016.


     

 
Các Lịch tuần đã đưa
   Kế hoạch công tác tuần 44 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:30 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 43 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:26 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 42 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:23 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 41 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:20 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 40 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:17 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 39 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:14 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 38 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (18:18 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 37 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (18:12 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 36 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (18:10 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 35 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (17:30 - 02/10/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.