TIN TỨC & SỰ KIỆN * Thông tin chỉ đạo điều hành * Lịch tuần

|

Lịch tuần

Kế hoạch công tác tuần 46 của Lãnh đạo UBND Quận 1

Tuần 46, năm 2015 (từ ngày 09/11 – ngày 15/11/2015)

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN 1

Tuần 46, năm 2015 (từ ngày 09/11 – ngày 15/11/2015)

STT

Công tác tuần

1

Thông qua kế hoạch thực hiện công tác lập, trình đồ án quy hoạch phân khu 4,5 phường đã có quyết định phê duyệt nhiệm vụ của UBND TP

2

Lễ công nhận Trường Mầm non Lê Thị Riêng đạt chất lượng giáo dục

3

Đánh giá nội bộ năm 2015 về thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại UBND Q.1

4

Họp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Trung tâm Dạy nghề Quận 1 (1985 - 2015)

5

Ký kết Quy chế phối hợp của UBND Q1 và Hội Cựu chiến binh Q1


     

 
Các Lịch tuần đã đưa
   Kế hoạch công tác tuần 45 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:32 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 44 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:30 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 43 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:26 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 42 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:23 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 41 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:20 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 40 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:17 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 39 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:14 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 38 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (18:18 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 37 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (18:12 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 36 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (18:10 - 02/10/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.