TIN TỨC & SỰ KIỆN * Thông tin chỉ đạo điều hành * Lịch tuần

|

Lịch tuần

Kế hoạch công tác tuần 47 của Lãnh đạo UBND Quận 1

Tuần 47, năm 2015 (từ ngày 16/11 – ngày 22/11/2015)
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN 1

Tuần 47, năm 2015 (từ ngày 16/11 – ngày 22/11/2015)

 

STT

Công tác tuần

1

Tiếp đoàn khảo sát phục vụ xây dựng các nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính

2

Tham dự bế mạc buổi đánh giá nội bộ năm 2015 về thực hiện HTQLCL ISO 9001:2008 tại UBND Q1

3

Họp mặt nhânkỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

4

Dự HN Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 18 - CT/TW ngày 4/9/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội đia và khắc phục ùn tắc giao thông


     

 
Các Lịch tuần đã đưa
   Kế hoạch công tác tuần 46 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (15:40 - 16/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 45 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:32 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 44 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:30 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 43 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:26 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 42 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:23 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 41 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:20 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 40 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:17 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 39 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:14 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 38 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (18:18 - 02/10/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 37 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (18:12 - 02/10/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.