TIN TỨC & SỰ KIỆN * Thông tin chỉ đạo điều hành * Lịch tuần

|

Lịch tuần

Kế hoạch công tác tuần 48 của Lãnh đạo UBND Quận 1

Tuần 48, năm 2015 (từ ngày 23/11 – ngày 29/11/2015)
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN 1

Tuần 48, năm 2015 (từ ngày 23/11 – ngày 29/11/2015)

 

STT

Công tác tuần

1

Tham dựphối hợp diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn tại Tòa nhà Vincom B

2

Họp thành viên UBND quận thông qua báo cáo tình hình Kinh tế Xã hội – Quốc phòng An ninh tháng 11 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2015

3

Bế mạc buổi đánh giá nội bộ năm 2015 về thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại Ủy ban nhân dân Quận 1

4

Giao ban chấn chỉnh công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, trật tự xây dựng, quảng cáo, phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn Quận 1.​


     

 
Các Lịch tuần đã đưa
   Kế hoạch công tác tuần 47 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (15:56 - 16/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 46 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (15:40 - 16/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 45 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:32 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 44 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:30 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 43 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:26 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 42 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:23 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 41 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:20 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 40 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:17 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 39 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:14 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 38 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (18:18 - 02/10/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.