TIN TỨC & SỰ KIỆN * Thông tin chỉ đạo điều hành * Lịch tuần

|

Lịch tuần

Kế hoạch công tác tuần 50 của Lãnh đạo UBND Quận 1

Tuần 50, năm 2015 (từ ngày 07/12 – ngày 13/12/2015)
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN 1

Tuần 50, năm 2015 (từ ngày 07/12 – ngày 13/12/2015)


STT

Công tác tuần

1

Dự trao thưởng diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tòa nhà Vincom Center B

2

Dự họp về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn về du lịch trên địa bàn Quận 1

3

Họp về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm soát giá, hậu kiểm sau đăng ký kinh doanh

4

Dự họp Hội đồng thi đua khen thưởng Quận 1

5

Dự Lễ Kỷ niệm 26 năm ngày thành lập Hội CCBVN, 71 năm ngày thành lập QĐNDVN và Tổng kết phong trào "CCB gương mẫu" năm 2015


     

 
Các Lịch tuần đã đưa
   Kế hoạch công tác tuần 48 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (20:13 - 28/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 47 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (15:56 - 16/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 46 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (15:40 - 16/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 45 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:32 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 44 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:30 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 43 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:26 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 42 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:23 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 41 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:20 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 40 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:17 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 39 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:14 - 10/11/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.