TIN TỨC & SỰ KIỆN * Thông tin chỉ đạo điều hành * Lịch tuần

|

Lịch tuần

Kế hoạch công tác tuần 49 của Lãnh đạo UBND Quận 1

Tuần 49, năm 2015 (từ ngày 30/11 – ngày 06/12/2015)
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN 1

Tuần 49, năm 2015 (từ ngày 30/11 – ngày 06/12/2015)

STT

Công tác tuần

1

Dự họp UBND TP liên quan đến chương trình hoạt động du lịch đến cuối năm và Kế hoạch năm 2016.

2

Dự họp tổng kết công tác thi đua năm 2015 của Cụm thi đua số 1.

3

Làm việccác đơn vị về công tác quyết toán các sản phẩm dịch vụ công ích và KH giao tài chính năm 2016 cho Cty TNHH MTV DVCI quận.

4

Làm việc về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm soát giá, hậu kiểm sau đăng ký kinh doanh.


     

 
Các Lịch tuần đã đưa
   Kế hoạch công tác tuần 51 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (16:32 - 21/12/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 50 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (19:07 - 08/12/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 48 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (20:13 - 28/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 47 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (15:56 - 16/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 46 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (15:40 - 16/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 45 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:32 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 44 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:30 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 43 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:26 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 42 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:23 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 41 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:20 - 10/11/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.