TIN TỨC & SỰ KIỆN * Thông tin chỉ đạo điều hành * Lịch tuần

|

Lịch tuần

Kế hoạch công tác tuần 51 của Lãnh đạo UBND Quận 1

Tuần 51, năm 2015 (từ ngày 14/12 – ngày 20/12/2015)
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN 1

Tuần 51, năm 2015 (từ ngày 14/12 – ngày 20/12/2015)

STT

Công tác tuần

1

Lãnh đạo UBND Q1thăm, chúc mừng các cơ sở công giáo và tin lành nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2015.

2

Dự HN phổ biến tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và triển khai công tác tuyển quân năm 2016.

3

DựLễ kết nối ngân hàng – doanh nghiệp năm 2015 (đợt 02).

4

Họp Ban Chỉ đạo "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" Quận 1 về việc bình xét công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2015.

5

Dự HN tổng kết giao ước thi đua nhân rộng mô hình khu dân cư không rác giai đoạn 2012-2015.

6

Họp triển khai công tác đảm bảo ANTT các dịp cao điểm Lễ Giáng Sinh 2015, Tết Dương lịch 2016.


     

 
Các Lịch tuần đã đưa
   Kế hoạch công tác tuần 50 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (19:07 - 08/12/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 48 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (20:13 - 28/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 47 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (15:56 - 16/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 46 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (15:40 - 16/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 45 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:32 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 44 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:30 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 43 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:26 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 42 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:23 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 41 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:20 - 10/11/2015)
   Kế hoạch công tác tuần 40 của Lãnh đạo UBND Quận 1 (06:17 - 10/11/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.