TIN TỨC & SỰ KIỆN

|

Văn bản quy phạm pháp luật

Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ

Quy định số lượng Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân.

 

     

 
Các Văn bản quy phạm pháp luật đã đưa
   Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 (09:13 - 15/06/2016)
   Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ (09:13 - 15/06/2016)
   Thông tư số 05/2016/NĐ-CP ngày 11/01/2016 của Chính phủ (09:13 - 15/06/2016)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.