TIN TỨC & SỰ KIỆN * Tuyên truyền

|

Tuyên truyền

Công khai Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư các Phường

 

     

 
Các Tuyên truyền đã đưa
   Lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 1 (10:36 - 17/10/2017)
   Bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/2000 (các phường ngoài ranh 930ha) (16:24 - 16/08/2017)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.