GIỚI THIỆU * Quy hoạch và phát triển

|

Quy hoạch phát triển

Mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô và phí tạm dừng, đỗ xe ôtô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định 245/2005/QĐ-UBND về ban hành mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô và phí tạm dừng, đỗ xe ôtô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
 

     

 
Các Quy hoạch phát triển đã đưa
   Quyết định duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo chợ Thái Bình (00:00 - 29/05/2007)
   Hướng dẫn đậu xe 2 bánh khu vực Quận 1 (00:00 - 19/05/2007)
   Hướng dẫn đậu xe ôtô trên khu vực Quận 1 (00:00 - 19/05/2007)
   Giới thiệu quy hoạch quảng cáo trên địa bàn Quận 1 (00:00 - 19/05/2007)
   Danh sách các tuyến đường khu vực thu phí đậu xe ô tô trên địa bàn quận 1 (00:00 - 19/05/2007)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.