KÊNH TƯƠNG TÁC * Phản Ánh

|

Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000507
10/02/2017 00:59:00
Khác
Quận 1
Xin Phép Quận cho tôi sdt liên lạc với các Phường khi cần phản ánh hoặc hỏi đáp thông tin.
Vì tôi cần lưu sdt khi có cơ dự biết mà liên hệ ngay.
Nhờ Quận gởi qua email giúp tôi
Xon cám ơn
Phản hồi
10/02/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân Quận 1 cung cấp đến khách hàng số điện thoại liên hệ 10 Ủy ban nhân dân phường thuộc Quận 1:
- Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé: 38.222.310
- Ủy ban nhân dân phường Bến Thành: 38.390.856
- Ủy ban nhân dân phường Tân Định: 38.483.397
- Ủy ban nhân dân phường Đa Kao: 38.297.821
- Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Cư Trinh: 38. 395.783
- Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão: 38.367.384
- Ủy ban nhân dân Phường Cô Giang: 38.374.652
- Ủy ban nhân dân phường Cầu Ông Lãnh: 38.242.558
- Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình: 38.298.210
- Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho: 38.375.145
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000507
10/02/2017 00:59:00
Khác
Quận 1
Xin Phép Quận cho tôi sdt liên lạc với các Phường khi cần phản ánh hoặc hỏi đáp thông tin.
Vì tôi cần lưu sdt khi có cơ dự biết mà liên hệ ngay.
Nhờ Quận gởi qua email giúp tôi
Xon cám ơn
Phản hồi
10/02/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân Quận 1 cung cấp đến khách hàng số điện thoại liên hệ 10 Ủy ban nhân dân phường thuộc Quận 1:
- Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé: 38.222.310
- Ủy ban nhân dân phường Bến Thành: 38.390.856
- Ủy ban nhân dân phường Tân Định: 38.483.397
- Ủy ban nhân dân phường Đa Kao: 38.297.821
- Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Cư Trinh: 38. 395.783
- Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão: 38.367.384
- Ủy ban nhân dân Phường Cô Giang: 38.374.652
- Ủy ban nhân dân phường Cầu Ông Lãnh: 38.242.558
- Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình: 38.298.210
- Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho: 38.375.145
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000507
10/02/2017 00:59:00
Khác
Quận 1
Xin Phép Quận cho tôi sdt liên lạc với các Phường khi cần phản ánh hoặc hỏi đáp thông tin.
Vì tôi cần lưu sdt khi có cơ dự biết mà liên hệ ngay.
Nhờ Quận gởi qua email giúp tôi
Xon cám ơn
Phản hồi
10/02/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân Quận 1 cung cấp đến khách hàng số điện thoại liên hệ 10 Ủy ban nhân dân phường thuộc Quận 1:
- Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé: 38.222.310
- Ủy ban nhân dân phường Bến Thành: 38.390.856
- Ủy ban nhân dân phường Tân Định: 38.483.397
- Ủy ban nhân dân phường Đa Kao: 38.297.821
- Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Cư Trinh: 38. 395.783
- Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão: 38.367.384
- Ủy ban nhân dân Phường Cô Giang: 38.374.652
- Ủy ban nhân dân phường Cầu Ông Lãnh: 38.242.558
- Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình: 38.298.210
- Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho: 38.375.145
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000507
10/02/2017 00:59:00
Khác
Quận 1
Xin Phép Quận cho tôi sdt liên lạc với các Phường khi cần phản ánh hoặc hỏi đáp thông tin.
Vì tôi cần lưu sdt khi có cơ dự biết mà liên hệ ngay.
Nhờ Quận gởi qua email giúp tôi
Xon cám ơn
Phản hồi
10/02/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân Quận 1 cung cấp đến khách hàng số điện thoại liên hệ 10 Ủy ban nhân dân phường thuộc Quận 1:
- Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé: 38.222.310
- Ủy ban nhân dân phường Bến Thành: 38.390.856
- Ủy ban nhân dân phường Tân Định: 38.483.397
- Ủy ban nhân dân phường Đa Kao: 38.297.821
- Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Cư Trinh: 38. 395.783
- Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão: 38.367.384
- Ủy ban nhân dân Phường Cô Giang: 38.374.652
- Ủy ban nhân dân phường Cầu Ông Lãnh: 38.242.558
- Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình: 38.298.210
- Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho: 38.375.145
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000507
10/02/2017 00:59:00
Khác
Quận 1
Xin Phép Quận cho tôi sdt liên lạc với các Phường khi cần phản ánh hoặc hỏi đáp thông tin.
Vì tôi cần lưu sdt khi có cơ dự biết mà liên hệ ngay.
Nhờ Quận gởi qua email giúp tôi
Xon cám ơn
Phản hồi
10/02/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân Quận 1 cung cấp đến khách hàng số điện thoại liên hệ 10 Ủy ban nhân dân phường thuộc Quận 1:
- Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé: 38.222.310
- Ủy ban nhân dân phường Bến Thành: 38.390.856
- Ủy ban nhân dân phường Tân Định: 38.483.397
- Ủy ban nhân dân phường Đa Kao: 38.297.821
- Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Cư Trinh: 38. 395.783
- Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão: 38.367.384
- Ủy ban nhân dân Phường Cô Giang: 38.374.652
- Ủy ban nhân dân phường Cầu Ông Lãnh: 38.242.558
- Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình: 38.298.210
- Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho: 38.375.145
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000507
10/02/2017 00:59:00
Khác
Quận 1
Xin Phép Quận cho tôi sdt liên lạc với các Phường khi cần phản ánh hoặc hỏi đáp thông tin.
Vì tôi cần lưu sdt khi có cơ dự biết mà liên hệ ngay.
Nhờ Quận gởi qua email giúp tôi
Xon cám ơn
Phản hồi
10/02/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân Quận 1 cung cấp đến khách hàng số điện thoại liên hệ 10 Ủy ban nhân dân phường thuộc Quận 1:
- Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé: 38.222.310
- Ủy ban nhân dân phường Bến Thành: 38.390.856
- Ủy ban nhân dân phường Tân Định: 38.483.397
- Ủy ban nhân dân phường Đa Kao: 38.297.821
- Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Cư Trinh: 38. 395.783
- Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão: 38.367.384
- Ủy ban nhân dân Phường Cô Giang: 38.374.652
- Ủy ban nhân dân phường Cầu Ông Lãnh: 38.242.558
- Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình: 38.298.210
- Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho: 38.375.145
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000507
10/02/2017 00:59:00
Khác
Quận 1
Xin Phép Quận cho tôi sdt liên lạc với các Phường khi cần phản ánh hoặc hỏi đáp thông tin.
Vì tôi cần lưu sdt khi có cơ dự biết mà liên hệ ngay.
Nhờ Quận gởi qua email giúp tôi
Xon cám ơn
Phản hồi
10/02/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân Quận 1 cung cấp đến khách hàng số điện thoại liên hệ 10 Ủy ban nhân dân phường thuộc Quận 1:
- Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé: 38.222.310
- Ủy ban nhân dân phường Bến Thành: 38.390.856
- Ủy ban nhân dân phường Tân Định: 38.483.397
- Ủy ban nhân dân phường Đa Kao: 38.297.821
- Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Cư Trinh: 38. 395.783
- Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão: 38.367.384
- Ủy ban nhân dân Phường Cô Giang: 38.374.652
- Ủy ban nhân dân phường Cầu Ông Lãnh: 38.242.558
- Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình: 38.298.210
- Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho: 38.375.145
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000507
10/02/2017 00:59:00
Khác
Quận 1
Xin Phép Quận cho tôi sdt liên lạc với các Phường khi cần phản ánh hoặc hỏi đáp thông tin.
Vì tôi cần lưu sdt khi có cơ dự biết mà liên hệ ngay.
Nhờ Quận gởi qua email giúp tôi
Xon cám ơn
Phản hồi
10/02/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân Quận 1 cung cấp đến khách hàng số điện thoại liên hệ 10 Ủy ban nhân dân phường thuộc Quận 1:
- Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé: 38.222.310
- Ủy ban nhân dân phường Bến Thành: 38.390.856
- Ủy ban nhân dân phường Tân Định: 38.483.397
- Ủy ban nhân dân phường Đa Kao: 38.297.821
- Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Cư Trinh: 38. 395.783
- Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão: 38.367.384
- Ủy ban nhân dân Phường Cô Giang: 38.374.652
- Ủy ban nhân dân phường Cầu Ông Lãnh: 38.242.558
- Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình: 38.298.210
- Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho: 38.375.145
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000507
10/02/2017 00:59:00
Khác
Quận 1
Xin Phép Quận cho tôi sdt liên lạc với các Phường khi cần phản ánh hoặc hỏi đáp thông tin.
Vì tôi cần lưu sdt khi có cơ dự biết mà liên hệ ngay.
Nhờ Quận gởi qua email giúp tôi
Xon cám ơn
Phản hồi
10/02/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân Quận 1 cung cấp đến khách hàng số điện thoại liên hệ 10 Ủy ban nhân dân phường thuộc Quận 1:
- Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé: 38.222.310
- Ủy ban nhân dân phường Bến Thành: 38.390.856
- Ủy ban nhân dân phường Tân Định: 38.483.397
- Ủy ban nhân dân phường Đa Kao: 38.297.821
- Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Cư Trinh: 38. 395.783
- Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão: 38.367.384
- Ủy ban nhân dân Phường Cô Giang: 38.374.652
- Ủy ban nhân dân phường Cầu Ông Lãnh: 38.242.558
- Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình: 38.298.210
- Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho: 38.375.145
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000507
10/02/2017 00:59:00
Khác
Quận 1
Xin Phép Quận cho tôi sdt liên lạc với các Phường khi cần phản ánh hoặc hỏi đáp thông tin.
Vì tôi cần lưu sdt khi có cơ dự biết mà liên hệ ngay.
Nhờ Quận gởi qua email giúp tôi
Xon cám ơn
Phản hồi
10/02/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân Quận 1 cung cấp đến khách hàng số điện thoại liên hệ 10 Ủy ban nhân dân phường thuộc Quận 1:
- Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé: 38.222.310
- Ủy ban nhân dân phường Bến Thành: 38.390.856
- Ủy ban nhân dân phường Tân Định: 38.483.397
- Ủy ban nhân dân phường Đa Kao: 38.297.821
- Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Cư Trinh: 38. 395.783
- Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão: 38.367.384
- Ủy ban nhân dân Phường Cô Giang: 38.374.652
- Ủy ban nhân dân phường Cầu Ông Lãnh: 38.242.558
- Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình: 38.298.210
- Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho: 38.375.145
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000507
10/02/2017 00:59:00
Khác
Quận 1
Xin Phép Quận cho tôi sdt liên lạc với các Phường khi cần phản ánh hoặc hỏi đáp thông tin.
Vì tôi cần lưu sdt khi có cơ dự biết mà liên hệ ngay.
Nhờ Quận gởi qua email giúp tôi
Xon cám ơn
Phản hồi
10/02/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân Quận 1 cung cấp đến khách hàng số điện thoại liên hệ 10 Ủy ban nhân dân phường thuộc Quận 1:
- Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé: 38.222.310
- Ủy ban nhân dân phường Bến Thành: 38.390.856
- Ủy ban nhân dân phường Tân Định: 38.483.397
- Ủy ban nhân dân phường Đa Kao: 38.297.821
- Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Cư Trinh: 38. 395.783
- Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão: 38.367.384
- Ủy ban nhân dân Phường Cô Giang: 38.374.652
- Ủy ban nhân dân phường Cầu Ông Lãnh: 38.242.558
- Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình: 38.298.210
- Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho: 38.375.145
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000507
10/02/2017 00:59:00
Khác
Quận 1
Xin Phép Quận cho tôi sdt liên lạc với các Phường khi cần phản ánh hoặc hỏi đáp thông tin.
Vì tôi cần lưu sdt khi có cơ dự biết mà liên hệ ngay.
Nhờ Quận gởi qua email giúp tôi
Xon cám ơn
Phản hồi
10/02/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân Quận 1 cung cấp đến khách hàng số điện thoại liên hệ 10 Ủy ban nhân dân phường thuộc Quận 1:
- Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé: 38.222.310
- Ủy ban nhân dân phường Bến Thành: 38.390.856
- Ủy ban nhân dân phường Tân Định: 38.483.397
- Ủy ban nhân dân phường Đa Kao: 38.297.821
- Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Cư Trinh: 38. 395.783
- Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão: 38.367.384
- Ủy ban nhân dân Phường Cô Giang: 38.374.652
- Ủy ban nhân dân phường Cầu Ông Lãnh: 38.242.558
- Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình: 38.298.210
- Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho: 38.375.145
Ý kiến của bạn