KÊNH TƯƠNG TÁC * Phản Ánh

|

Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001461
22/02/2018 00:24:51
Tiếng ồn
Phường Phạm Ngũ Lão
Kính thưa chủ tich UBND TPHCM
Kính thưa chủ tịch UBND Quận 1,
Hiện tại tôi đang sống trong khu phố đi bộ Bùi Viện. Sau khi trở thành con phố đi bộ thì Bùi Viện ngày càng nào nhiệt và đông đúc hơn kéo theo hệ luỵ là các quán Bar Club Pub nổi lên càng nhiều mạnh chỗ nào chỗ đó bật nhạc nhưng còn đỡ vì tầm 24h là họ xuống nhạc hoặc có cách âm. Còn những người HÁT KẸO KÉO, HÁT RONG thì chẳng có quy định nào để cả. Ngày nào cũng ít nhất 4 5 người lại hát từ tầm 21h đến 3h sáng ngày hôm sau mạnh người nào đó bật nhạc vô cùng ồn ào nhưng nên nhớ rằng trước khi khu phố này thì phố đi bộ thì trước đây vẫn là người dân lao động sinh sống ở khu vực này. Đã rất nhiều lần tôi phản ảnh lên công an Phường Phạm Ngũ Lão nhưng không thấy cải thiện gì cả mà càng ngày xấu hơn. Chúng tôi kính mong cơ quan chính quyền các cấp có hướng giải quyết triệt để hơn để trả lại sự bình yên cho khu vực này
Xin trân trọng cám ơn!
Phản hồi
27/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001461
22/02/2018 00:24:51
Tiếng ồn
Phường Phạm Ngũ Lão
Kính thưa chủ tich UBND TPHCM
Kính thưa chủ tịch UBND Quận 1,
Hiện tại tôi đang sống trong khu phố đi bộ Bùi Viện. Sau khi trở thành con phố đi bộ thì Bùi Viện ngày càng nào nhiệt và đông đúc hơn kéo theo hệ luỵ là các quán Bar Club Pub nổi lên càng nhiều mạnh chỗ nào chỗ đó bật nhạc nhưng còn đỡ vì tầm 24h là họ xuống nhạc hoặc có cách âm. Còn những người HÁT KẸO KÉO, HÁT RONG thì chẳng có quy định nào để cả. Ngày nào cũng ít nhất 4 5 người lại hát từ tầm 21h đến 3h sáng ngày hôm sau mạnh người nào đó bật nhạc vô cùng ồn ào nhưng nên nhớ rằng trước khi khu phố này thì phố đi bộ thì trước đây vẫn là người dân lao động sinh sống ở khu vực này. Đã rất nhiều lần tôi phản ảnh lên công an Phường Phạm Ngũ Lão nhưng không thấy cải thiện gì cả mà càng ngày xấu hơn. Chúng tôi kính mong cơ quan chính quyền các cấp có hướng giải quyết triệt để hơn để trả lại sự bình yên cho khu vực này
Xin trân trọng cám ơn!
Phản hồi
27/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001461
22/02/2018 00:24:51
Tiếng ồn
Phường Phạm Ngũ Lão
Kính thưa chủ tich UBND TPHCM
Kính thưa chủ tịch UBND Quận 1,
Hiện tại tôi đang sống trong khu phố đi bộ Bùi Viện. Sau khi trở thành con phố đi bộ thì Bùi Viện ngày càng nào nhiệt và đông đúc hơn kéo theo hệ luỵ là các quán Bar Club Pub nổi lên càng nhiều mạnh chỗ nào chỗ đó bật nhạc nhưng còn đỡ vì tầm 24h là họ xuống nhạc hoặc có cách âm. Còn những người HÁT KẸO KÉO, HÁT RONG thì chẳng có quy định nào để cả. Ngày nào cũng ít nhất 4 5 người lại hát từ tầm 21h đến 3h sáng ngày hôm sau mạnh người nào đó bật nhạc vô cùng ồn ào nhưng nên nhớ rằng trước khi khu phố này thì phố đi bộ thì trước đây vẫn là người dân lao động sinh sống ở khu vực này. Đã rất nhiều lần tôi phản ảnh lên công an Phường Phạm Ngũ Lão nhưng không thấy cải thiện gì cả mà càng ngày xấu hơn. Chúng tôi kính mong cơ quan chính quyền các cấp có hướng giải quyết triệt để hơn để trả lại sự bình yên cho khu vực này
Xin trân trọng cám ơn!
Phản hồi
27/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001461
22/02/2018 00:24:51
Tiếng ồn
Phường Phạm Ngũ Lão
Kính thưa chủ tich UBND TPHCM
Kính thưa chủ tịch UBND Quận 1,
Hiện tại tôi đang sống trong khu phố đi bộ Bùi Viện. Sau khi trở thành con phố đi bộ thì Bùi Viện ngày càng nào nhiệt và đông đúc hơn kéo theo hệ luỵ là các quán Bar Club Pub nổi lên càng nhiều mạnh chỗ nào chỗ đó bật nhạc nhưng còn đỡ vì tầm 24h là họ xuống nhạc hoặc có cách âm. Còn những người HÁT KẸO KÉO, HÁT RONG thì chẳng có quy định nào để cả. Ngày nào cũng ít nhất 4 5 người lại hát từ tầm 21h đến 3h sáng ngày hôm sau mạnh người nào đó bật nhạc vô cùng ồn ào nhưng nên nhớ rằng trước khi khu phố này thì phố đi bộ thì trước đây vẫn là người dân lao động sinh sống ở khu vực này. Đã rất nhiều lần tôi phản ảnh lên công an Phường Phạm Ngũ Lão nhưng không thấy cải thiện gì cả mà càng ngày xấu hơn. Chúng tôi kính mong cơ quan chính quyền các cấp có hướng giải quyết triệt để hơn để trả lại sự bình yên cho khu vực này
Xin trân trọng cám ơn!
Phản hồi
27/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001461
22/02/2018 00:24:51
Tiếng ồn
Phường Phạm Ngũ Lão
Kính thưa chủ tich UBND TPHCM
Kính thưa chủ tịch UBND Quận 1,
Hiện tại tôi đang sống trong khu phố đi bộ Bùi Viện. Sau khi trở thành con phố đi bộ thì Bùi Viện ngày càng nào nhiệt và đông đúc hơn kéo theo hệ luỵ là các quán Bar Club Pub nổi lên càng nhiều mạnh chỗ nào chỗ đó bật nhạc nhưng còn đỡ vì tầm 24h là họ xuống nhạc hoặc có cách âm. Còn những người HÁT KẸO KÉO, HÁT RONG thì chẳng có quy định nào để cả. Ngày nào cũng ít nhất 4 5 người lại hát từ tầm 21h đến 3h sáng ngày hôm sau mạnh người nào đó bật nhạc vô cùng ồn ào nhưng nên nhớ rằng trước khi khu phố này thì phố đi bộ thì trước đây vẫn là người dân lao động sinh sống ở khu vực này. Đã rất nhiều lần tôi phản ảnh lên công an Phường Phạm Ngũ Lão nhưng không thấy cải thiện gì cả mà càng ngày xấu hơn. Chúng tôi kính mong cơ quan chính quyền các cấp có hướng giải quyết triệt để hơn để trả lại sự bình yên cho khu vực này
Xin trân trọng cám ơn!
Phản hồi
27/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001461
22/02/2018 00:24:51
Tiếng ồn
Phường Phạm Ngũ Lão
Kính thưa chủ tich UBND TPHCM
Kính thưa chủ tịch UBND Quận 1,
Hiện tại tôi đang sống trong khu phố đi bộ Bùi Viện. Sau khi trở thành con phố đi bộ thì Bùi Viện ngày càng nào nhiệt và đông đúc hơn kéo theo hệ luỵ là các quán Bar Club Pub nổi lên càng nhiều mạnh chỗ nào chỗ đó bật nhạc nhưng còn đỡ vì tầm 24h là họ xuống nhạc hoặc có cách âm. Còn những người HÁT KẸO KÉO, HÁT RONG thì chẳng có quy định nào để cả. Ngày nào cũng ít nhất 4 5 người lại hát từ tầm 21h đến 3h sáng ngày hôm sau mạnh người nào đó bật nhạc vô cùng ồn ào nhưng nên nhớ rằng trước khi khu phố này thì phố đi bộ thì trước đây vẫn là người dân lao động sinh sống ở khu vực này. Đã rất nhiều lần tôi phản ảnh lên công an Phường Phạm Ngũ Lão nhưng không thấy cải thiện gì cả mà càng ngày xấu hơn. Chúng tôi kính mong cơ quan chính quyền các cấp có hướng giải quyết triệt để hơn để trả lại sự bình yên cho khu vực này
Xin trân trọng cám ơn!
Phản hồi
27/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001461
22/02/2018 00:24:51
Tiếng ồn
Phường Phạm Ngũ Lão
Kính thưa chủ tich UBND TPHCM
Kính thưa chủ tịch UBND Quận 1,
Hiện tại tôi đang sống trong khu phố đi bộ Bùi Viện. Sau khi trở thành con phố đi bộ thì Bùi Viện ngày càng nào nhiệt và đông đúc hơn kéo theo hệ luỵ là các quán Bar Club Pub nổi lên càng nhiều mạnh chỗ nào chỗ đó bật nhạc nhưng còn đỡ vì tầm 24h là họ xuống nhạc hoặc có cách âm. Còn những người HÁT KẸO KÉO, HÁT RONG thì chẳng có quy định nào để cả. Ngày nào cũng ít nhất 4 5 người lại hát từ tầm 21h đến 3h sáng ngày hôm sau mạnh người nào đó bật nhạc vô cùng ồn ào nhưng nên nhớ rằng trước khi khu phố này thì phố đi bộ thì trước đây vẫn là người dân lao động sinh sống ở khu vực này. Đã rất nhiều lần tôi phản ảnh lên công an Phường Phạm Ngũ Lão nhưng không thấy cải thiện gì cả mà càng ngày xấu hơn. Chúng tôi kính mong cơ quan chính quyền các cấp có hướng giải quyết triệt để hơn để trả lại sự bình yên cho khu vực này
Xin trân trọng cám ơn!
Phản hồi
27/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001461
22/02/2018 00:24:51
Tiếng ồn
Phường Phạm Ngũ Lão
Kính thưa chủ tich UBND TPHCM
Kính thưa chủ tịch UBND Quận 1,
Hiện tại tôi đang sống trong khu phố đi bộ Bùi Viện. Sau khi trở thành con phố đi bộ thì Bùi Viện ngày càng nào nhiệt và đông đúc hơn kéo theo hệ luỵ là các quán Bar Club Pub nổi lên càng nhiều mạnh chỗ nào chỗ đó bật nhạc nhưng còn đỡ vì tầm 24h là họ xuống nhạc hoặc có cách âm. Còn những người HÁT KẸO KÉO, HÁT RONG thì chẳng có quy định nào để cả. Ngày nào cũng ít nhất 4 5 người lại hát từ tầm 21h đến 3h sáng ngày hôm sau mạnh người nào đó bật nhạc vô cùng ồn ào nhưng nên nhớ rằng trước khi khu phố này thì phố đi bộ thì trước đây vẫn là người dân lao động sinh sống ở khu vực này. Đã rất nhiều lần tôi phản ảnh lên công an Phường Phạm Ngũ Lão nhưng không thấy cải thiện gì cả mà càng ngày xấu hơn. Chúng tôi kính mong cơ quan chính quyền các cấp có hướng giải quyết triệt để hơn để trả lại sự bình yên cho khu vực này
Xin trân trọng cám ơn!
Phản hồi
27/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001461
22/02/2018 00:24:51
Tiếng ồn
Phường Phạm Ngũ Lão
Kính thưa chủ tich UBND TPHCM
Kính thưa chủ tịch UBND Quận 1,
Hiện tại tôi đang sống trong khu phố đi bộ Bùi Viện. Sau khi trở thành con phố đi bộ thì Bùi Viện ngày càng nào nhiệt và đông đúc hơn kéo theo hệ luỵ là các quán Bar Club Pub nổi lên càng nhiều mạnh chỗ nào chỗ đó bật nhạc nhưng còn đỡ vì tầm 24h là họ xuống nhạc hoặc có cách âm. Còn những người HÁT KẸO KÉO, HÁT RONG thì chẳng có quy định nào để cả. Ngày nào cũng ít nhất 4 5 người lại hát từ tầm 21h đến 3h sáng ngày hôm sau mạnh người nào đó bật nhạc vô cùng ồn ào nhưng nên nhớ rằng trước khi khu phố này thì phố đi bộ thì trước đây vẫn là người dân lao động sinh sống ở khu vực này. Đã rất nhiều lần tôi phản ảnh lên công an Phường Phạm Ngũ Lão nhưng không thấy cải thiện gì cả mà càng ngày xấu hơn. Chúng tôi kính mong cơ quan chính quyền các cấp có hướng giải quyết triệt để hơn để trả lại sự bình yên cho khu vực này
Xin trân trọng cám ơn!
Phản hồi
27/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001461
22/02/2018 00:24:51
Tiếng ồn
Phường Phạm Ngũ Lão
Kính thưa chủ tich UBND TPHCM
Kính thưa chủ tịch UBND Quận 1,
Hiện tại tôi đang sống trong khu phố đi bộ Bùi Viện. Sau khi trở thành con phố đi bộ thì Bùi Viện ngày càng nào nhiệt và đông đúc hơn kéo theo hệ luỵ là các quán Bar Club Pub nổi lên càng nhiều mạnh chỗ nào chỗ đó bật nhạc nhưng còn đỡ vì tầm 24h là họ xuống nhạc hoặc có cách âm. Còn những người HÁT KẸO KÉO, HÁT RONG thì chẳng có quy định nào để cả. Ngày nào cũng ít nhất 4 5 người lại hát từ tầm 21h đến 3h sáng ngày hôm sau mạnh người nào đó bật nhạc vô cùng ồn ào nhưng nên nhớ rằng trước khi khu phố này thì phố đi bộ thì trước đây vẫn là người dân lao động sinh sống ở khu vực này. Đã rất nhiều lần tôi phản ảnh lên công an Phường Phạm Ngũ Lão nhưng không thấy cải thiện gì cả mà càng ngày xấu hơn. Chúng tôi kính mong cơ quan chính quyền các cấp có hướng giải quyết triệt để hơn để trả lại sự bình yên cho khu vực này
Xin trân trọng cám ơn!
Phản hồi
27/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001461
22/02/2018 00:24:51
Tiếng ồn
Phường Phạm Ngũ Lão
Kính thưa chủ tich UBND TPHCM
Kính thưa chủ tịch UBND Quận 1,
Hiện tại tôi đang sống trong khu phố đi bộ Bùi Viện. Sau khi trở thành con phố đi bộ thì Bùi Viện ngày càng nào nhiệt và đông đúc hơn kéo theo hệ luỵ là các quán Bar Club Pub nổi lên càng nhiều mạnh chỗ nào chỗ đó bật nhạc nhưng còn đỡ vì tầm 24h là họ xuống nhạc hoặc có cách âm. Còn những người HÁT KẸO KÉO, HÁT RONG thì chẳng có quy định nào để cả. Ngày nào cũng ít nhất 4 5 người lại hát từ tầm 21h đến 3h sáng ngày hôm sau mạnh người nào đó bật nhạc vô cùng ồn ào nhưng nên nhớ rằng trước khi khu phố này thì phố đi bộ thì trước đây vẫn là người dân lao động sinh sống ở khu vực này. Đã rất nhiều lần tôi phản ảnh lên công an Phường Phạm Ngũ Lão nhưng không thấy cải thiện gì cả mà càng ngày xấu hơn. Chúng tôi kính mong cơ quan chính quyền các cấp có hướng giải quyết triệt để hơn để trả lại sự bình yên cho khu vực này
Xin trân trọng cám ơn!
Phản hồi
27/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001461
22/02/2018 00:24:51
Tiếng ồn
Phường Phạm Ngũ Lão
Kính thưa chủ tich UBND TPHCM
Kính thưa chủ tịch UBND Quận 1,
Hiện tại tôi đang sống trong khu phố đi bộ Bùi Viện. Sau khi trở thành con phố đi bộ thì Bùi Viện ngày càng nào nhiệt và đông đúc hơn kéo theo hệ luỵ là các quán Bar Club Pub nổi lên càng nhiều mạnh chỗ nào chỗ đó bật nhạc nhưng còn đỡ vì tầm 24h là họ xuống nhạc hoặc có cách âm. Còn những người HÁT KẸO KÉO, HÁT RONG thì chẳng có quy định nào để cả. Ngày nào cũng ít nhất 4 5 người lại hát từ tầm 21h đến 3h sáng ngày hôm sau mạnh người nào đó bật nhạc vô cùng ồn ào nhưng nên nhớ rằng trước khi khu phố này thì phố đi bộ thì trước đây vẫn là người dân lao động sinh sống ở khu vực này. Đã rất nhiều lần tôi phản ảnh lên công an Phường Phạm Ngũ Lão nhưng không thấy cải thiện gì cả mà càng ngày xấu hơn. Chúng tôi kính mong cơ quan chính quyền các cấp có hướng giải quyết triệt để hơn để trả lại sự bình yên cho khu vực này
Xin trân trọng cám ơn!
Phản hồi
27/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ý kiến của bạn