KÊNH TƯƠNG TÁC * Phản Ánh

|

Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001484
05/03/2018 15:37:36
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Phường Phạm Ngũ Lão
TRẦN THỊ THƯ
0968759739
thukaiyo@gmail.com
Tôi thuộc nhóm làm phim FAPTV, đạ chỉ 214/B5 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh , Quận 1, TPHCM
Ngày 5 tháng 3, 2018, nhóm làm phim chúng tôi có xin phép chủ quán cafe LEO ( 6A Trần Hưng Đạo , P. Phạm Ngũ Lão , Quận 1). Lúc 10h30 cùng ngày, trong lúc chúng tôi quay phim thì 2 Phó chủ tịch của Phường Phạm Ngũ Lão ( Ông Huỳnh Mẫn, Ông Cao Hồng Việt ) đến hỏi đoàn chúng tôi có giấy phép quay phim hay không mà quay ở đây. Vì chúng tôi nghĩ quay trong quán cafe của chủ quán thì xin phép chủ quán, 2 ông này đòi chúng tôi giấy phép đồng ý quay phim của Sở Văn Hóa ??? Và đòi phạt 70 triệu đồng. Chúng tôi không có nên 2 ông này bắt đoàn chúng tôi về UBND Phường Phạm NGũ lão giải quyết , Lúc đầu đòi ghi biên bản phạt 70tr, sau các ông ấy hội ý ra bảo chúng tôi nếu có 10tr thì phạt mức phạt nhẹ nhất, chúng tôi trong lúc lo sợ đã đưa nhầm 13tr. Vì chúng tôi không hiểu rõ luật và quy định xử phạt như thế nào, Kính mong UBND quận 1 giải thích giúp chúng tôi.
Chân thành cảm ơn
Phản hồi
13/03/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001484
05/03/2018 15:37:36
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Phường Phạm Ngũ Lão
TRẦN THỊ THƯ
0968759739
thukaiyo@gmail.com
Tôi thuộc nhóm làm phim FAPTV, đạ chỉ 214/B5 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh , Quận 1, TPHCM
Ngày 5 tháng 3, 2018, nhóm làm phim chúng tôi có xin phép chủ quán cafe LEO ( 6A Trần Hưng Đạo , P. Phạm Ngũ Lão , Quận 1). Lúc 10h30 cùng ngày, trong lúc chúng tôi quay phim thì 2 Phó chủ tịch của Phường Phạm Ngũ Lão ( Ông Huỳnh Mẫn, Ông Cao Hồng Việt ) đến hỏi đoàn chúng tôi có giấy phép quay phim hay không mà quay ở đây. Vì chúng tôi nghĩ quay trong quán cafe của chủ quán thì xin phép chủ quán, 2 ông này đòi chúng tôi giấy phép đồng ý quay phim của Sở Văn Hóa ??? Và đòi phạt 70 triệu đồng. Chúng tôi không có nên 2 ông này bắt đoàn chúng tôi về UBND Phường Phạm NGũ lão giải quyết , Lúc đầu đòi ghi biên bản phạt 70tr, sau các ông ấy hội ý ra bảo chúng tôi nếu có 10tr thì phạt mức phạt nhẹ nhất, chúng tôi trong lúc lo sợ đã đưa nhầm 13tr. Vì chúng tôi không hiểu rõ luật và quy định xử phạt như thế nào, Kính mong UBND quận 1 giải thích giúp chúng tôi.
Chân thành cảm ơn
Phản hồi
13/03/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001484
05/03/2018 15:37:36
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Phường Phạm Ngũ Lão
TRẦN THỊ THƯ
0968759739
thukaiyo@gmail.com
Tôi thuộc nhóm làm phim FAPTV, đạ chỉ 214/B5 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh , Quận 1, TPHCM
Ngày 5 tháng 3, 2018, nhóm làm phim chúng tôi có xin phép chủ quán cafe LEO ( 6A Trần Hưng Đạo , P. Phạm Ngũ Lão , Quận 1). Lúc 10h30 cùng ngày, trong lúc chúng tôi quay phim thì 2 Phó chủ tịch của Phường Phạm Ngũ Lão ( Ông Huỳnh Mẫn, Ông Cao Hồng Việt ) đến hỏi đoàn chúng tôi có giấy phép quay phim hay không mà quay ở đây. Vì chúng tôi nghĩ quay trong quán cafe của chủ quán thì xin phép chủ quán, 2 ông này đòi chúng tôi giấy phép đồng ý quay phim của Sở Văn Hóa ??? Và đòi phạt 70 triệu đồng. Chúng tôi không có nên 2 ông này bắt đoàn chúng tôi về UBND Phường Phạm NGũ lão giải quyết , Lúc đầu đòi ghi biên bản phạt 70tr, sau các ông ấy hội ý ra bảo chúng tôi nếu có 10tr thì phạt mức phạt nhẹ nhất, chúng tôi trong lúc lo sợ đã đưa nhầm 13tr. Vì chúng tôi không hiểu rõ luật và quy định xử phạt như thế nào, Kính mong UBND quận 1 giải thích giúp chúng tôi.
Chân thành cảm ơn
Phản hồi
13/03/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001484
05/03/2018 15:37:36
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Phường Phạm Ngũ Lão
TRẦN THỊ THƯ
0968759739
thukaiyo@gmail.com
Tôi thuộc nhóm làm phim FAPTV, đạ chỉ 214/B5 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh , Quận 1, TPHCM
Ngày 5 tháng 3, 2018, nhóm làm phim chúng tôi có xin phép chủ quán cafe LEO ( 6A Trần Hưng Đạo , P. Phạm Ngũ Lão , Quận 1). Lúc 10h30 cùng ngày, trong lúc chúng tôi quay phim thì 2 Phó chủ tịch của Phường Phạm Ngũ Lão ( Ông Huỳnh Mẫn, Ông Cao Hồng Việt ) đến hỏi đoàn chúng tôi có giấy phép quay phim hay không mà quay ở đây. Vì chúng tôi nghĩ quay trong quán cafe của chủ quán thì xin phép chủ quán, 2 ông này đòi chúng tôi giấy phép đồng ý quay phim của Sở Văn Hóa ??? Và đòi phạt 70 triệu đồng. Chúng tôi không có nên 2 ông này bắt đoàn chúng tôi về UBND Phường Phạm NGũ lão giải quyết , Lúc đầu đòi ghi biên bản phạt 70tr, sau các ông ấy hội ý ra bảo chúng tôi nếu có 10tr thì phạt mức phạt nhẹ nhất, chúng tôi trong lúc lo sợ đã đưa nhầm 13tr. Vì chúng tôi không hiểu rõ luật và quy định xử phạt như thế nào, Kính mong UBND quận 1 giải thích giúp chúng tôi.
Chân thành cảm ơn
Phản hồi
13/03/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001484
05/03/2018 15:37:36
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Phường Phạm Ngũ Lão
TRẦN THỊ THƯ
0968759739
thukaiyo@gmail.com
Tôi thuộc nhóm làm phim FAPTV, đạ chỉ 214/B5 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh , Quận 1, TPHCM
Ngày 5 tháng 3, 2018, nhóm làm phim chúng tôi có xin phép chủ quán cafe LEO ( 6A Trần Hưng Đạo , P. Phạm Ngũ Lão , Quận 1). Lúc 10h30 cùng ngày, trong lúc chúng tôi quay phim thì 2 Phó chủ tịch của Phường Phạm Ngũ Lão ( Ông Huỳnh Mẫn, Ông Cao Hồng Việt ) đến hỏi đoàn chúng tôi có giấy phép quay phim hay không mà quay ở đây. Vì chúng tôi nghĩ quay trong quán cafe của chủ quán thì xin phép chủ quán, 2 ông này đòi chúng tôi giấy phép đồng ý quay phim của Sở Văn Hóa ??? Và đòi phạt 70 triệu đồng. Chúng tôi không có nên 2 ông này bắt đoàn chúng tôi về UBND Phường Phạm NGũ lão giải quyết , Lúc đầu đòi ghi biên bản phạt 70tr, sau các ông ấy hội ý ra bảo chúng tôi nếu có 10tr thì phạt mức phạt nhẹ nhất, chúng tôi trong lúc lo sợ đã đưa nhầm 13tr. Vì chúng tôi không hiểu rõ luật và quy định xử phạt như thế nào, Kính mong UBND quận 1 giải thích giúp chúng tôi.
Chân thành cảm ơn
Phản hồi
13/03/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001484
05/03/2018 15:37:36
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Phường Phạm Ngũ Lão
TRẦN THỊ THƯ
0968759739
thukaiyo@gmail.com
Tôi thuộc nhóm làm phim FAPTV, đạ chỉ 214/B5 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh , Quận 1, TPHCM
Ngày 5 tháng 3, 2018, nhóm làm phim chúng tôi có xin phép chủ quán cafe LEO ( 6A Trần Hưng Đạo , P. Phạm Ngũ Lão , Quận 1). Lúc 10h30 cùng ngày, trong lúc chúng tôi quay phim thì 2 Phó chủ tịch của Phường Phạm Ngũ Lão ( Ông Huỳnh Mẫn, Ông Cao Hồng Việt ) đến hỏi đoàn chúng tôi có giấy phép quay phim hay không mà quay ở đây. Vì chúng tôi nghĩ quay trong quán cafe của chủ quán thì xin phép chủ quán, 2 ông này đòi chúng tôi giấy phép đồng ý quay phim của Sở Văn Hóa ??? Và đòi phạt 70 triệu đồng. Chúng tôi không có nên 2 ông này bắt đoàn chúng tôi về UBND Phường Phạm NGũ lão giải quyết , Lúc đầu đòi ghi biên bản phạt 70tr, sau các ông ấy hội ý ra bảo chúng tôi nếu có 10tr thì phạt mức phạt nhẹ nhất, chúng tôi trong lúc lo sợ đã đưa nhầm 13tr. Vì chúng tôi không hiểu rõ luật và quy định xử phạt như thế nào, Kính mong UBND quận 1 giải thích giúp chúng tôi.
Chân thành cảm ơn
Phản hồi
13/03/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001484
05/03/2018 15:37:36
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Phường Phạm Ngũ Lão
TRẦN THỊ THƯ
0968759739
thukaiyo@gmail.com
Tôi thuộc nhóm làm phim FAPTV, đạ chỉ 214/B5 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh , Quận 1, TPHCM
Ngày 5 tháng 3, 2018, nhóm làm phim chúng tôi có xin phép chủ quán cafe LEO ( 6A Trần Hưng Đạo , P. Phạm Ngũ Lão , Quận 1). Lúc 10h30 cùng ngày, trong lúc chúng tôi quay phim thì 2 Phó chủ tịch của Phường Phạm Ngũ Lão ( Ông Huỳnh Mẫn, Ông Cao Hồng Việt ) đến hỏi đoàn chúng tôi có giấy phép quay phim hay không mà quay ở đây. Vì chúng tôi nghĩ quay trong quán cafe của chủ quán thì xin phép chủ quán, 2 ông này đòi chúng tôi giấy phép đồng ý quay phim của Sở Văn Hóa ??? Và đòi phạt 70 triệu đồng. Chúng tôi không có nên 2 ông này bắt đoàn chúng tôi về UBND Phường Phạm NGũ lão giải quyết , Lúc đầu đòi ghi biên bản phạt 70tr, sau các ông ấy hội ý ra bảo chúng tôi nếu có 10tr thì phạt mức phạt nhẹ nhất, chúng tôi trong lúc lo sợ đã đưa nhầm 13tr. Vì chúng tôi không hiểu rõ luật và quy định xử phạt như thế nào, Kính mong UBND quận 1 giải thích giúp chúng tôi.
Chân thành cảm ơn
Phản hồi
13/03/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001484
05/03/2018 15:37:36
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Phường Phạm Ngũ Lão
TRẦN THỊ THƯ
0968759739
thukaiyo@gmail.com
Tôi thuộc nhóm làm phim FAPTV, đạ chỉ 214/B5 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh , Quận 1, TPHCM
Ngày 5 tháng 3, 2018, nhóm làm phim chúng tôi có xin phép chủ quán cafe LEO ( 6A Trần Hưng Đạo , P. Phạm Ngũ Lão , Quận 1). Lúc 10h30 cùng ngày, trong lúc chúng tôi quay phim thì 2 Phó chủ tịch của Phường Phạm Ngũ Lão ( Ông Huỳnh Mẫn, Ông Cao Hồng Việt ) đến hỏi đoàn chúng tôi có giấy phép quay phim hay không mà quay ở đây. Vì chúng tôi nghĩ quay trong quán cafe của chủ quán thì xin phép chủ quán, 2 ông này đòi chúng tôi giấy phép đồng ý quay phim của Sở Văn Hóa ??? Và đòi phạt 70 triệu đồng. Chúng tôi không có nên 2 ông này bắt đoàn chúng tôi về UBND Phường Phạm NGũ lão giải quyết , Lúc đầu đòi ghi biên bản phạt 70tr, sau các ông ấy hội ý ra bảo chúng tôi nếu có 10tr thì phạt mức phạt nhẹ nhất, chúng tôi trong lúc lo sợ đã đưa nhầm 13tr. Vì chúng tôi không hiểu rõ luật và quy định xử phạt như thế nào, Kính mong UBND quận 1 giải thích giúp chúng tôi.
Chân thành cảm ơn
Phản hồi
13/03/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001484
05/03/2018 15:37:36
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Phường Phạm Ngũ Lão
TRẦN THỊ THƯ
0968759739
thukaiyo@gmail.com
Tôi thuộc nhóm làm phim FAPTV, đạ chỉ 214/B5 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh , Quận 1, TPHCM
Ngày 5 tháng 3, 2018, nhóm làm phim chúng tôi có xin phép chủ quán cafe LEO ( 6A Trần Hưng Đạo , P. Phạm Ngũ Lão , Quận 1). Lúc 10h30 cùng ngày, trong lúc chúng tôi quay phim thì 2 Phó chủ tịch của Phường Phạm Ngũ Lão ( Ông Huỳnh Mẫn, Ông Cao Hồng Việt ) đến hỏi đoàn chúng tôi có giấy phép quay phim hay không mà quay ở đây. Vì chúng tôi nghĩ quay trong quán cafe của chủ quán thì xin phép chủ quán, 2 ông này đòi chúng tôi giấy phép đồng ý quay phim của Sở Văn Hóa ??? Và đòi phạt 70 triệu đồng. Chúng tôi không có nên 2 ông này bắt đoàn chúng tôi về UBND Phường Phạm NGũ lão giải quyết , Lúc đầu đòi ghi biên bản phạt 70tr, sau các ông ấy hội ý ra bảo chúng tôi nếu có 10tr thì phạt mức phạt nhẹ nhất, chúng tôi trong lúc lo sợ đã đưa nhầm 13tr. Vì chúng tôi không hiểu rõ luật và quy định xử phạt như thế nào, Kính mong UBND quận 1 giải thích giúp chúng tôi.
Chân thành cảm ơn
Phản hồi
13/03/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001484
05/03/2018 15:37:36
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Phường Phạm Ngũ Lão
TRẦN THỊ THƯ
0968759739
thukaiyo@gmail.com
Tôi thuộc nhóm làm phim FAPTV, đạ chỉ 214/B5 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh , Quận 1, TPHCM
Ngày 5 tháng 3, 2018, nhóm làm phim chúng tôi có xin phép chủ quán cafe LEO ( 6A Trần Hưng Đạo , P. Phạm Ngũ Lão , Quận 1). Lúc 10h30 cùng ngày, trong lúc chúng tôi quay phim thì 2 Phó chủ tịch của Phường Phạm Ngũ Lão ( Ông Huỳnh Mẫn, Ông Cao Hồng Việt ) đến hỏi đoàn chúng tôi có giấy phép quay phim hay không mà quay ở đây. Vì chúng tôi nghĩ quay trong quán cafe của chủ quán thì xin phép chủ quán, 2 ông này đòi chúng tôi giấy phép đồng ý quay phim của Sở Văn Hóa ??? Và đòi phạt 70 triệu đồng. Chúng tôi không có nên 2 ông này bắt đoàn chúng tôi về UBND Phường Phạm NGũ lão giải quyết , Lúc đầu đòi ghi biên bản phạt 70tr, sau các ông ấy hội ý ra bảo chúng tôi nếu có 10tr thì phạt mức phạt nhẹ nhất, chúng tôi trong lúc lo sợ đã đưa nhầm 13tr. Vì chúng tôi không hiểu rõ luật và quy định xử phạt như thế nào, Kính mong UBND quận 1 giải thích giúp chúng tôi.
Chân thành cảm ơn
Phản hồi
13/03/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001484
05/03/2018 15:37:36
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Phường Phạm Ngũ Lão
TRẦN THỊ THƯ
0968759739
thukaiyo@gmail.com
Tôi thuộc nhóm làm phim FAPTV, đạ chỉ 214/B5 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh , Quận 1, TPHCM
Ngày 5 tháng 3, 2018, nhóm làm phim chúng tôi có xin phép chủ quán cafe LEO ( 6A Trần Hưng Đạo , P. Phạm Ngũ Lão , Quận 1). Lúc 10h30 cùng ngày, trong lúc chúng tôi quay phim thì 2 Phó chủ tịch của Phường Phạm Ngũ Lão ( Ông Huỳnh Mẫn, Ông Cao Hồng Việt ) đến hỏi đoàn chúng tôi có giấy phép quay phim hay không mà quay ở đây. Vì chúng tôi nghĩ quay trong quán cafe của chủ quán thì xin phép chủ quán, 2 ông này đòi chúng tôi giấy phép đồng ý quay phim của Sở Văn Hóa ??? Và đòi phạt 70 triệu đồng. Chúng tôi không có nên 2 ông này bắt đoàn chúng tôi về UBND Phường Phạm NGũ lão giải quyết , Lúc đầu đòi ghi biên bản phạt 70tr, sau các ông ấy hội ý ra bảo chúng tôi nếu có 10tr thì phạt mức phạt nhẹ nhất, chúng tôi trong lúc lo sợ đã đưa nhầm 13tr. Vì chúng tôi không hiểu rõ luật và quy định xử phạt như thế nào, Kính mong UBND quận 1 giải thích giúp chúng tôi.
Chân thành cảm ơn
Phản hồi
13/03/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001484
05/03/2018 15:37:36
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Phường Phạm Ngũ Lão
TRẦN THỊ THƯ
0968759739
thukaiyo@gmail.com
Tôi thuộc nhóm làm phim FAPTV, đạ chỉ 214/B5 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh , Quận 1, TPHCM
Ngày 5 tháng 3, 2018, nhóm làm phim chúng tôi có xin phép chủ quán cafe LEO ( 6A Trần Hưng Đạo , P. Phạm Ngũ Lão , Quận 1). Lúc 10h30 cùng ngày, trong lúc chúng tôi quay phim thì 2 Phó chủ tịch của Phường Phạm Ngũ Lão ( Ông Huỳnh Mẫn, Ông Cao Hồng Việt ) đến hỏi đoàn chúng tôi có giấy phép quay phim hay không mà quay ở đây. Vì chúng tôi nghĩ quay trong quán cafe của chủ quán thì xin phép chủ quán, 2 ông này đòi chúng tôi giấy phép đồng ý quay phim của Sở Văn Hóa ??? Và đòi phạt 70 triệu đồng. Chúng tôi không có nên 2 ông này bắt đoàn chúng tôi về UBND Phường Phạm NGũ lão giải quyết , Lúc đầu đòi ghi biên bản phạt 70tr, sau các ông ấy hội ý ra bảo chúng tôi nếu có 10tr thì phạt mức phạt nhẹ nhất, chúng tôi trong lúc lo sợ đã đưa nhầm 13tr. Vì chúng tôi không hiểu rõ luật và quy định xử phạt như thế nào, Kính mong UBND quận 1 giải thích giúp chúng tôi.
Chân thành cảm ơn
Phản hồi
13/03/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ý kiến của bạn