KÊNH TƯƠNG TÁC * Phản Ánh

|

Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001719
20/06/2018 09:25:11
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Đa Kao
dương thùy mỹ lệ
01212299236
mibao997@gmail.com
Kính gửi ủy ban nhân dân quận 1
Như tôi đã phản ánh ngõ hẻm 67 mạc đĩnh chi phường dakao quận 1 quán bán bún bò và cơm lấn chiếm ngõ hẻm buôn bán gây cản trở đi lại và rửa ráy ngay cống chung của xóm gây mất vệ sinh . Trước đây cũng có quán bán bún bò ngay chỗ đó làm nghẹt cống , gia đình tôi đã phải đập nền nhà để sửa lại và đã xảy ra đánh nhau với quán đó , công an phải giải quyết quán đó mới chịu dẹp . Nay không hiểu vì lý do gì lại có quán bán bún bò và cơm ngay bên ngoài của nhà đó mà lại là chiếm dụng ngõ hẻm , và cũng đã kiếm chuyện với tôi khi tôi đi ra vào ngõ ,đô thị quận cũng đã xuống lập biên bản cho thời hạn là 3 ngày phải dẹp ,nhưng đến nay quán vẫn tồn tại và cũng không thấy cơ quan chính quyền có biện pháp nào để giải quyết dứt điểm ,hay là đến khi gia đình tôi phải đập nền nhà và có xảy ra đánh lộn đỗ máu thì cơ quan chính quyền mới giải quyết. Tôi mong là sẽ không có sự việc đáng tiếc sẽ xảy ra. Cảm ơn
Phản hồi
28/06/2018
TNPA Phường Đa Kao
Tiếp nhận phản ánh, UBND phường Đa Kao đã chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý, nay báo kết quả giải quyết như sau:
Ngày 04/6/2018, Tổ Quản lý trật tự đô thị phối hợp cảnh sát khu vực đã nhắc nhở Bà Nguyễn Thị Tim không buôn bán trên lòng hẻm 67 Mạc Đĩnh Chi làm cản trở giao thông và mất vệ sinh môi trường. Nếu bà Tim không chấp hành, Tổ Quản lý trật tự đô thị sẽ xử lý theo quy định.
Ngày 22/6/2018, Tổ Quản lý trật tự đô thị và Cảnh sát khu vực đã vận động Bà Nguyễn Thị Tim đã ngưng kinh doanh, di dời toàn bộ vật dụng buôn bán trước hẻm 67 Mạc Đĩnh Chi về nhà tại Quận 7 buôn bán.
Đến nay, trước hẻm 67 Mạc Đĩnh Chi đã thông thoáng, sạch sẽ, không còn tình trạng buôn bán chiếm dụng lòng hẻm.
UBND Phường Đa Kao cám ơn thông tin phản ánh của Bà Mỹ Lệ. UBND phường đã chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, xử lý các trường hợp buôn bán chiếm dụng vỉa hè, lòng đường, lòng hẻm, để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trên các tuyến đường.
Trân trọng!
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001719
20/06/2018 09:25:11
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Đa Kao
dương thùy mỹ lệ
01212299236
mibao997@gmail.com
Kính gửi ủy ban nhân dân quận 1
Như tôi đã phản ánh ngõ hẻm 67 mạc đĩnh chi phường dakao quận 1 quán bán bún bò và cơm lấn chiếm ngõ hẻm buôn bán gây cản trở đi lại và rửa ráy ngay cống chung của xóm gây mất vệ sinh . Trước đây cũng có quán bán bún bò ngay chỗ đó làm nghẹt cống , gia đình tôi đã phải đập nền nhà để sửa lại và đã xảy ra đánh nhau với quán đó , công an phải giải quyết quán đó mới chịu dẹp . Nay không hiểu vì lý do gì lại có quán bán bún bò và cơm ngay bên ngoài của nhà đó mà lại là chiếm dụng ngõ hẻm , và cũng đã kiếm chuyện với tôi khi tôi đi ra vào ngõ ,đô thị quận cũng đã xuống lập biên bản cho thời hạn là 3 ngày phải dẹp ,nhưng đến nay quán vẫn tồn tại và cũng không thấy cơ quan chính quyền có biện pháp nào để giải quyết dứt điểm ,hay là đến khi gia đình tôi phải đập nền nhà và có xảy ra đánh lộn đỗ máu thì cơ quan chính quyền mới giải quyết. Tôi mong là sẽ không có sự việc đáng tiếc sẽ xảy ra. Cảm ơn
Phản hồi
28/06/2018
TNPA Phường Đa Kao
Tiếp nhận phản ánh, UBND phường Đa Kao đã chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý, nay báo kết quả giải quyết như sau:
Ngày 04/6/2018, Tổ Quản lý trật tự đô thị phối hợp cảnh sát khu vực đã nhắc nhở Bà Nguyễn Thị Tim không buôn bán trên lòng hẻm 67 Mạc Đĩnh Chi làm cản trở giao thông và mất vệ sinh môi trường. Nếu bà Tim không chấp hành, Tổ Quản lý trật tự đô thị sẽ xử lý theo quy định.
Ngày 22/6/2018, Tổ Quản lý trật tự đô thị và Cảnh sát khu vực đã vận động Bà Nguyễn Thị Tim đã ngưng kinh doanh, di dời toàn bộ vật dụng buôn bán trước hẻm 67 Mạc Đĩnh Chi về nhà tại Quận 7 buôn bán.
Đến nay, trước hẻm 67 Mạc Đĩnh Chi đã thông thoáng, sạch sẽ, không còn tình trạng buôn bán chiếm dụng lòng hẻm.
UBND Phường Đa Kao cám ơn thông tin phản ánh của Bà Mỹ Lệ. UBND phường đã chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, xử lý các trường hợp buôn bán chiếm dụng vỉa hè, lòng đường, lòng hẻm, để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trên các tuyến đường.
Trân trọng!
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001719
20/06/2018 09:25:11
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Đa Kao
dương thùy mỹ lệ
01212299236
mibao997@gmail.com
Kính gửi ủy ban nhân dân quận 1
Như tôi đã phản ánh ngõ hẻm 67 mạc đĩnh chi phường dakao quận 1 quán bán bún bò và cơm lấn chiếm ngõ hẻm buôn bán gây cản trở đi lại và rửa ráy ngay cống chung của xóm gây mất vệ sinh . Trước đây cũng có quán bán bún bò ngay chỗ đó làm nghẹt cống , gia đình tôi đã phải đập nền nhà để sửa lại và đã xảy ra đánh nhau với quán đó , công an phải giải quyết quán đó mới chịu dẹp . Nay không hiểu vì lý do gì lại có quán bán bún bò và cơm ngay bên ngoài của nhà đó mà lại là chiếm dụng ngõ hẻm , và cũng đã kiếm chuyện với tôi khi tôi đi ra vào ngõ ,đô thị quận cũng đã xuống lập biên bản cho thời hạn là 3 ngày phải dẹp ,nhưng đến nay quán vẫn tồn tại và cũng không thấy cơ quan chính quyền có biện pháp nào để giải quyết dứt điểm ,hay là đến khi gia đình tôi phải đập nền nhà và có xảy ra đánh lộn đỗ máu thì cơ quan chính quyền mới giải quyết. Tôi mong là sẽ không có sự việc đáng tiếc sẽ xảy ra. Cảm ơn
Phản hồi
28/06/2018
TNPA Phường Đa Kao
Tiếp nhận phản ánh, UBND phường Đa Kao đã chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý, nay báo kết quả giải quyết như sau:
Ngày 04/6/2018, Tổ Quản lý trật tự đô thị phối hợp cảnh sát khu vực đã nhắc nhở Bà Nguyễn Thị Tim không buôn bán trên lòng hẻm 67 Mạc Đĩnh Chi làm cản trở giao thông và mất vệ sinh môi trường. Nếu bà Tim không chấp hành, Tổ Quản lý trật tự đô thị sẽ xử lý theo quy định.
Ngày 22/6/2018, Tổ Quản lý trật tự đô thị và Cảnh sát khu vực đã vận động Bà Nguyễn Thị Tim đã ngưng kinh doanh, di dời toàn bộ vật dụng buôn bán trước hẻm 67 Mạc Đĩnh Chi về nhà tại Quận 7 buôn bán.
Đến nay, trước hẻm 67 Mạc Đĩnh Chi đã thông thoáng, sạch sẽ, không còn tình trạng buôn bán chiếm dụng lòng hẻm.
UBND Phường Đa Kao cám ơn thông tin phản ánh của Bà Mỹ Lệ. UBND phường đã chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, xử lý các trường hợp buôn bán chiếm dụng vỉa hè, lòng đường, lòng hẻm, để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trên các tuyến đường.
Trân trọng!
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001719
20/06/2018 09:25:11
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Đa Kao
dương thùy mỹ lệ
01212299236
mibao997@gmail.com
Kính gửi ủy ban nhân dân quận 1
Như tôi đã phản ánh ngõ hẻm 67 mạc đĩnh chi phường dakao quận 1 quán bán bún bò và cơm lấn chiếm ngõ hẻm buôn bán gây cản trở đi lại và rửa ráy ngay cống chung của xóm gây mất vệ sinh . Trước đây cũng có quán bán bún bò ngay chỗ đó làm nghẹt cống , gia đình tôi đã phải đập nền nhà để sửa lại và đã xảy ra đánh nhau với quán đó , công an phải giải quyết quán đó mới chịu dẹp . Nay không hiểu vì lý do gì lại có quán bán bún bò và cơm ngay bên ngoài của nhà đó mà lại là chiếm dụng ngõ hẻm , và cũng đã kiếm chuyện với tôi khi tôi đi ra vào ngõ ,đô thị quận cũng đã xuống lập biên bản cho thời hạn là 3 ngày phải dẹp ,nhưng đến nay quán vẫn tồn tại và cũng không thấy cơ quan chính quyền có biện pháp nào để giải quyết dứt điểm ,hay là đến khi gia đình tôi phải đập nền nhà và có xảy ra đánh lộn đỗ máu thì cơ quan chính quyền mới giải quyết. Tôi mong là sẽ không có sự việc đáng tiếc sẽ xảy ra. Cảm ơn
Phản hồi
28/06/2018
TNPA Phường Đa Kao
Tiếp nhận phản ánh, UBND phường Đa Kao đã chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý, nay báo kết quả giải quyết như sau:
Ngày 04/6/2018, Tổ Quản lý trật tự đô thị phối hợp cảnh sát khu vực đã nhắc nhở Bà Nguyễn Thị Tim không buôn bán trên lòng hẻm 67 Mạc Đĩnh Chi làm cản trở giao thông và mất vệ sinh môi trường. Nếu bà Tim không chấp hành, Tổ Quản lý trật tự đô thị sẽ xử lý theo quy định.
Ngày 22/6/2018, Tổ Quản lý trật tự đô thị và Cảnh sát khu vực đã vận động Bà Nguyễn Thị Tim đã ngưng kinh doanh, di dời toàn bộ vật dụng buôn bán trước hẻm 67 Mạc Đĩnh Chi về nhà tại Quận 7 buôn bán.
Đến nay, trước hẻm 67 Mạc Đĩnh Chi đã thông thoáng, sạch sẽ, không còn tình trạng buôn bán chiếm dụng lòng hẻm.
UBND Phường Đa Kao cám ơn thông tin phản ánh của Bà Mỹ Lệ. UBND phường đã chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, xử lý các trường hợp buôn bán chiếm dụng vỉa hè, lòng đường, lòng hẻm, để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trên các tuyến đường.
Trân trọng!
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001719
20/06/2018 09:25:11
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Đa Kao
dương thùy mỹ lệ
01212299236
mibao997@gmail.com
Kính gửi ủy ban nhân dân quận 1
Như tôi đã phản ánh ngõ hẻm 67 mạc đĩnh chi phường dakao quận 1 quán bán bún bò và cơm lấn chiếm ngõ hẻm buôn bán gây cản trở đi lại và rửa ráy ngay cống chung của xóm gây mất vệ sinh . Trước đây cũng có quán bán bún bò ngay chỗ đó làm nghẹt cống , gia đình tôi đã phải đập nền nhà để sửa lại và đã xảy ra đánh nhau với quán đó , công an phải giải quyết quán đó mới chịu dẹp . Nay không hiểu vì lý do gì lại có quán bán bún bò và cơm ngay bên ngoài của nhà đó mà lại là chiếm dụng ngõ hẻm , và cũng đã kiếm chuyện với tôi khi tôi đi ra vào ngõ ,đô thị quận cũng đã xuống lập biên bản cho thời hạn là 3 ngày phải dẹp ,nhưng đến nay quán vẫn tồn tại và cũng không thấy cơ quan chính quyền có biện pháp nào để giải quyết dứt điểm ,hay là đến khi gia đình tôi phải đập nền nhà và có xảy ra đánh lộn đỗ máu thì cơ quan chính quyền mới giải quyết. Tôi mong là sẽ không có sự việc đáng tiếc sẽ xảy ra. Cảm ơn
Phản hồi
28/06/2018
TNPA Phường Đa Kao
Tiếp nhận phản ánh, UBND phường Đa Kao đã chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý, nay báo kết quả giải quyết như sau:
Ngày 04/6/2018, Tổ Quản lý trật tự đô thị phối hợp cảnh sát khu vực đã nhắc nhở Bà Nguyễn Thị Tim không buôn bán trên lòng hẻm 67 Mạc Đĩnh Chi làm cản trở giao thông và mất vệ sinh môi trường. Nếu bà Tim không chấp hành, Tổ Quản lý trật tự đô thị sẽ xử lý theo quy định.
Ngày 22/6/2018, Tổ Quản lý trật tự đô thị và Cảnh sát khu vực đã vận động Bà Nguyễn Thị Tim đã ngưng kinh doanh, di dời toàn bộ vật dụng buôn bán trước hẻm 67 Mạc Đĩnh Chi về nhà tại Quận 7 buôn bán.
Đến nay, trước hẻm 67 Mạc Đĩnh Chi đã thông thoáng, sạch sẽ, không còn tình trạng buôn bán chiếm dụng lòng hẻm.
UBND Phường Đa Kao cám ơn thông tin phản ánh của Bà Mỹ Lệ. UBND phường đã chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, xử lý các trường hợp buôn bán chiếm dụng vỉa hè, lòng đường, lòng hẻm, để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trên các tuyến đường.
Trân trọng!
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001719
20/06/2018 09:25:11
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Đa Kao
dương thùy mỹ lệ
01212299236
mibao997@gmail.com
Kính gửi ủy ban nhân dân quận 1
Như tôi đã phản ánh ngõ hẻm 67 mạc đĩnh chi phường dakao quận 1 quán bán bún bò và cơm lấn chiếm ngõ hẻm buôn bán gây cản trở đi lại và rửa ráy ngay cống chung của xóm gây mất vệ sinh . Trước đây cũng có quán bán bún bò ngay chỗ đó làm nghẹt cống , gia đình tôi đã phải đập nền nhà để sửa lại và đã xảy ra đánh nhau với quán đó , công an phải giải quyết quán đó mới chịu dẹp . Nay không hiểu vì lý do gì lại có quán bán bún bò và cơm ngay bên ngoài của nhà đó mà lại là chiếm dụng ngõ hẻm , và cũng đã kiếm chuyện với tôi khi tôi đi ra vào ngõ ,đô thị quận cũng đã xuống lập biên bản cho thời hạn là 3 ngày phải dẹp ,nhưng đến nay quán vẫn tồn tại và cũng không thấy cơ quan chính quyền có biện pháp nào để giải quyết dứt điểm ,hay là đến khi gia đình tôi phải đập nền nhà và có xảy ra đánh lộn đỗ máu thì cơ quan chính quyền mới giải quyết. Tôi mong là sẽ không có sự việc đáng tiếc sẽ xảy ra. Cảm ơn
Phản hồi
28/06/2018
TNPA Phường Đa Kao
Tiếp nhận phản ánh, UBND phường Đa Kao đã chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý, nay báo kết quả giải quyết như sau:
Ngày 04/6/2018, Tổ Quản lý trật tự đô thị phối hợp cảnh sát khu vực đã nhắc nhở Bà Nguyễn Thị Tim không buôn bán trên lòng hẻm 67 Mạc Đĩnh Chi làm cản trở giao thông và mất vệ sinh môi trường. Nếu bà Tim không chấp hành, Tổ Quản lý trật tự đô thị sẽ xử lý theo quy định.
Ngày 22/6/2018, Tổ Quản lý trật tự đô thị và Cảnh sát khu vực đã vận động Bà Nguyễn Thị Tim đã ngưng kinh doanh, di dời toàn bộ vật dụng buôn bán trước hẻm 67 Mạc Đĩnh Chi về nhà tại Quận 7 buôn bán.
Đến nay, trước hẻm 67 Mạc Đĩnh Chi đã thông thoáng, sạch sẽ, không còn tình trạng buôn bán chiếm dụng lòng hẻm.
UBND Phường Đa Kao cám ơn thông tin phản ánh của Bà Mỹ Lệ. UBND phường đã chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, xử lý các trường hợp buôn bán chiếm dụng vỉa hè, lòng đường, lòng hẻm, để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trên các tuyến đường.
Trân trọng!
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001719
20/06/2018 09:25:11
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Đa Kao
dương thùy mỹ lệ
01212299236
mibao997@gmail.com
Kính gửi ủy ban nhân dân quận 1
Như tôi đã phản ánh ngõ hẻm 67 mạc đĩnh chi phường dakao quận 1 quán bán bún bò và cơm lấn chiếm ngõ hẻm buôn bán gây cản trở đi lại và rửa ráy ngay cống chung của xóm gây mất vệ sinh . Trước đây cũng có quán bán bún bò ngay chỗ đó làm nghẹt cống , gia đình tôi đã phải đập nền nhà để sửa lại và đã xảy ra đánh nhau với quán đó , công an phải giải quyết quán đó mới chịu dẹp . Nay không hiểu vì lý do gì lại có quán bán bún bò và cơm ngay bên ngoài của nhà đó mà lại là chiếm dụng ngõ hẻm , và cũng đã kiếm chuyện với tôi khi tôi đi ra vào ngõ ,đô thị quận cũng đã xuống lập biên bản cho thời hạn là 3 ngày phải dẹp ,nhưng đến nay quán vẫn tồn tại và cũng không thấy cơ quan chính quyền có biện pháp nào để giải quyết dứt điểm ,hay là đến khi gia đình tôi phải đập nền nhà và có xảy ra đánh lộn đỗ máu thì cơ quan chính quyền mới giải quyết. Tôi mong là sẽ không có sự việc đáng tiếc sẽ xảy ra. Cảm ơn
Phản hồi
28/06/2018
TNPA Phường Đa Kao
Tiếp nhận phản ánh, UBND phường Đa Kao đã chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý, nay báo kết quả giải quyết như sau:
Ngày 04/6/2018, Tổ Quản lý trật tự đô thị phối hợp cảnh sát khu vực đã nhắc nhở Bà Nguyễn Thị Tim không buôn bán trên lòng hẻm 67 Mạc Đĩnh Chi làm cản trở giao thông và mất vệ sinh môi trường. Nếu bà Tim không chấp hành, Tổ Quản lý trật tự đô thị sẽ xử lý theo quy định.
Ngày 22/6/2018, Tổ Quản lý trật tự đô thị và Cảnh sát khu vực đã vận động Bà Nguyễn Thị Tim đã ngưng kinh doanh, di dời toàn bộ vật dụng buôn bán trước hẻm 67 Mạc Đĩnh Chi về nhà tại Quận 7 buôn bán.
Đến nay, trước hẻm 67 Mạc Đĩnh Chi đã thông thoáng, sạch sẽ, không còn tình trạng buôn bán chiếm dụng lòng hẻm.
UBND Phường Đa Kao cám ơn thông tin phản ánh của Bà Mỹ Lệ. UBND phường đã chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, xử lý các trường hợp buôn bán chiếm dụng vỉa hè, lòng đường, lòng hẻm, để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trên các tuyến đường.
Trân trọng!
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001719
20/06/2018 09:25:11
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Đa Kao
dương thùy mỹ lệ
01212299236
mibao997@gmail.com
Kính gửi ủy ban nhân dân quận 1
Như tôi đã phản ánh ngõ hẻm 67 mạc đĩnh chi phường dakao quận 1 quán bán bún bò và cơm lấn chiếm ngõ hẻm buôn bán gây cản trở đi lại và rửa ráy ngay cống chung của xóm gây mất vệ sinh . Trước đây cũng có quán bán bún bò ngay chỗ đó làm nghẹt cống , gia đình tôi đã phải đập nền nhà để sửa lại và đã xảy ra đánh nhau với quán đó , công an phải giải quyết quán đó mới chịu dẹp . Nay không hiểu vì lý do gì lại có quán bán bún bò và cơm ngay bên ngoài của nhà đó mà lại là chiếm dụng ngõ hẻm , và cũng đã kiếm chuyện với tôi khi tôi đi ra vào ngõ ,đô thị quận cũng đã xuống lập biên bản cho thời hạn là 3 ngày phải dẹp ,nhưng đến nay quán vẫn tồn tại và cũng không thấy cơ quan chính quyền có biện pháp nào để giải quyết dứt điểm ,hay là đến khi gia đình tôi phải đập nền nhà và có xảy ra đánh lộn đỗ máu thì cơ quan chính quyền mới giải quyết. Tôi mong là sẽ không có sự việc đáng tiếc sẽ xảy ra. Cảm ơn
Phản hồi
28/06/2018
TNPA Phường Đa Kao
Tiếp nhận phản ánh, UBND phường Đa Kao đã chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý, nay báo kết quả giải quyết như sau:
Ngày 04/6/2018, Tổ Quản lý trật tự đô thị phối hợp cảnh sát khu vực đã nhắc nhở Bà Nguyễn Thị Tim không buôn bán trên lòng hẻm 67 Mạc Đĩnh Chi làm cản trở giao thông và mất vệ sinh môi trường. Nếu bà Tim không chấp hành, Tổ Quản lý trật tự đô thị sẽ xử lý theo quy định.
Ngày 22/6/2018, Tổ Quản lý trật tự đô thị và Cảnh sát khu vực đã vận động Bà Nguyễn Thị Tim đã ngưng kinh doanh, di dời toàn bộ vật dụng buôn bán trước hẻm 67 Mạc Đĩnh Chi về nhà tại Quận 7 buôn bán.
Đến nay, trước hẻm 67 Mạc Đĩnh Chi đã thông thoáng, sạch sẽ, không còn tình trạng buôn bán chiếm dụng lòng hẻm.
UBND Phường Đa Kao cám ơn thông tin phản ánh của Bà Mỹ Lệ. UBND phường đã chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, xử lý các trường hợp buôn bán chiếm dụng vỉa hè, lòng đường, lòng hẻm, để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trên các tuyến đường.
Trân trọng!
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001719
20/06/2018 09:25:11
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Đa Kao
dương thùy mỹ lệ
01212299236
mibao997@gmail.com
Kính gửi ủy ban nhân dân quận 1
Như tôi đã phản ánh ngõ hẻm 67 mạc đĩnh chi phường dakao quận 1 quán bán bún bò và cơm lấn chiếm ngõ hẻm buôn bán gây cản trở đi lại và rửa ráy ngay cống chung của xóm gây mất vệ sinh . Trước đây cũng có quán bán bún bò ngay chỗ đó làm nghẹt cống , gia đình tôi đã phải đập nền nhà để sửa lại và đã xảy ra đánh nhau với quán đó , công an phải giải quyết quán đó mới chịu dẹp . Nay không hiểu vì lý do gì lại có quán bán bún bò và cơm ngay bên ngoài của nhà đó mà lại là chiếm dụng ngõ hẻm , và cũng đã kiếm chuyện với tôi khi tôi đi ra vào ngõ ,đô thị quận cũng đã xuống lập biên bản cho thời hạn là 3 ngày phải dẹp ,nhưng đến nay quán vẫn tồn tại và cũng không thấy cơ quan chính quyền có biện pháp nào để giải quyết dứt điểm ,hay là đến khi gia đình tôi phải đập nền nhà và có xảy ra đánh lộn đỗ máu thì cơ quan chính quyền mới giải quyết. Tôi mong là sẽ không có sự việc đáng tiếc sẽ xảy ra. Cảm ơn
Phản hồi
28/06/2018
TNPA Phường Đa Kao
Tiếp nhận phản ánh, UBND phường Đa Kao đã chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý, nay báo kết quả giải quyết như sau:
Ngày 04/6/2018, Tổ Quản lý trật tự đô thị phối hợp cảnh sát khu vực đã nhắc nhở Bà Nguyễn Thị Tim không buôn bán trên lòng hẻm 67 Mạc Đĩnh Chi làm cản trở giao thông và mất vệ sinh môi trường. Nếu bà Tim không chấp hành, Tổ Quản lý trật tự đô thị sẽ xử lý theo quy định.
Ngày 22/6/2018, Tổ Quản lý trật tự đô thị và Cảnh sát khu vực đã vận động Bà Nguyễn Thị Tim đã ngưng kinh doanh, di dời toàn bộ vật dụng buôn bán trước hẻm 67 Mạc Đĩnh Chi về nhà tại Quận 7 buôn bán.
Đến nay, trước hẻm 67 Mạc Đĩnh Chi đã thông thoáng, sạch sẽ, không còn tình trạng buôn bán chiếm dụng lòng hẻm.
UBND Phường Đa Kao cám ơn thông tin phản ánh của Bà Mỹ Lệ. UBND phường đã chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, xử lý các trường hợp buôn bán chiếm dụng vỉa hè, lòng đường, lòng hẻm, để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trên các tuyến đường.
Trân trọng!
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001719
20/06/2018 09:25:11
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Đa Kao
dương thùy mỹ lệ
01212299236
mibao997@gmail.com
Kính gửi ủy ban nhân dân quận 1
Như tôi đã phản ánh ngõ hẻm 67 mạc đĩnh chi phường dakao quận 1 quán bán bún bò và cơm lấn chiếm ngõ hẻm buôn bán gây cản trở đi lại và rửa ráy ngay cống chung của xóm gây mất vệ sinh . Trước đây cũng có quán bán bún bò ngay chỗ đó làm nghẹt cống , gia đình tôi đã phải đập nền nhà để sửa lại và đã xảy ra đánh nhau với quán đó , công an phải giải quyết quán đó mới chịu dẹp . Nay không hiểu vì lý do gì lại có quán bán bún bò và cơm ngay bên ngoài của nhà đó mà lại là chiếm dụng ngõ hẻm , và cũng đã kiếm chuyện với tôi khi tôi đi ra vào ngõ ,đô thị quận cũng đã xuống lập biên bản cho thời hạn là 3 ngày phải dẹp ,nhưng đến nay quán vẫn tồn tại và cũng không thấy cơ quan chính quyền có biện pháp nào để giải quyết dứt điểm ,hay là đến khi gia đình tôi phải đập nền nhà và có xảy ra đánh lộn đỗ máu thì cơ quan chính quyền mới giải quyết. Tôi mong là sẽ không có sự việc đáng tiếc sẽ xảy ra. Cảm ơn
Phản hồi
28/06/2018
TNPA Phường Đa Kao
Tiếp nhận phản ánh, UBND phường Đa Kao đã chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý, nay báo kết quả giải quyết như sau:
Ngày 04/6/2018, Tổ Quản lý trật tự đô thị phối hợp cảnh sát khu vực đã nhắc nhở Bà Nguyễn Thị Tim không buôn bán trên lòng hẻm 67 Mạc Đĩnh Chi làm cản trở giao thông và mất vệ sinh môi trường. Nếu bà Tim không chấp hành, Tổ Quản lý trật tự đô thị sẽ xử lý theo quy định.
Ngày 22/6/2018, Tổ Quản lý trật tự đô thị và Cảnh sát khu vực đã vận động Bà Nguyễn Thị Tim đã ngưng kinh doanh, di dời toàn bộ vật dụng buôn bán trước hẻm 67 Mạc Đĩnh Chi về nhà tại Quận 7 buôn bán.
Đến nay, trước hẻm 67 Mạc Đĩnh Chi đã thông thoáng, sạch sẽ, không còn tình trạng buôn bán chiếm dụng lòng hẻm.
UBND Phường Đa Kao cám ơn thông tin phản ánh của Bà Mỹ Lệ. UBND phường đã chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, xử lý các trường hợp buôn bán chiếm dụng vỉa hè, lòng đường, lòng hẻm, để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trên các tuyến đường.
Trân trọng!
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001719
20/06/2018 09:25:11
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Đa Kao
dương thùy mỹ lệ
01212299236
mibao997@gmail.com
Kính gửi ủy ban nhân dân quận 1
Như tôi đã phản ánh ngõ hẻm 67 mạc đĩnh chi phường dakao quận 1 quán bán bún bò và cơm lấn chiếm ngõ hẻm buôn bán gây cản trở đi lại và rửa ráy ngay cống chung của xóm gây mất vệ sinh . Trước đây cũng có quán bán bún bò ngay chỗ đó làm nghẹt cống , gia đình tôi đã phải đập nền nhà để sửa lại và đã xảy ra đánh nhau với quán đó , công an phải giải quyết quán đó mới chịu dẹp . Nay không hiểu vì lý do gì lại có quán bán bún bò và cơm ngay bên ngoài của nhà đó mà lại là chiếm dụng ngõ hẻm , và cũng đã kiếm chuyện với tôi khi tôi đi ra vào ngõ ,đô thị quận cũng đã xuống lập biên bản cho thời hạn là 3 ngày phải dẹp ,nhưng đến nay quán vẫn tồn tại và cũng không thấy cơ quan chính quyền có biện pháp nào để giải quyết dứt điểm ,hay là đến khi gia đình tôi phải đập nền nhà và có xảy ra đánh lộn đỗ máu thì cơ quan chính quyền mới giải quyết. Tôi mong là sẽ không có sự việc đáng tiếc sẽ xảy ra. Cảm ơn
Phản hồi
28/06/2018
TNPA Phường Đa Kao
Tiếp nhận phản ánh, UBND phường Đa Kao đã chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý, nay báo kết quả giải quyết như sau:
Ngày 04/6/2018, Tổ Quản lý trật tự đô thị phối hợp cảnh sát khu vực đã nhắc nhở Bà Nguyễn Thị Tim không buôn bán trên lòng hẻm 67 Mạc Đĩnh Chi làm cản trở giao thông và mất vệ sinh môi trường. Nếu bà Tim không chấp hành, Tổ Quản lý trật tự đô thị sẽ xử lý theo quy định.
Ngày 22/6/2018, Tổ Quản lý trật tự đô thị và Cảnh sát khu vực đã vận động Bà Nguyễn Thị Tim đã ngưng kinh doanh, di dời toàn bộ vật dụng buôn bán trước hẻm 67 Mạc Đĩnh Chi về nhà tại Quận 7 buôn bán.
Đến nay, trước hẻm 67 Mạc Đĩnh Chi đã thông thoáng, sạch sẽ, không còn tình trạng buôn bán chiếm dụng lòng hẻm.
UBND Phường Đa Kao cám ơn thông tin phản ánh của Bà Mỹ Lệ. UBND phường đã chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, xử lý các trường hợp buôn bán chiếm dụng vỉa hè, lòng đường, lòng hẻm, để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trên các tuyến đường.
Trân trọng!
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001719
20/06/2018 09:25:11
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Đa Kao
dương thùy mỹ lệ
01212299236
mibao997@gmail.com
Kính gửi ủy ban nhân dân quận 1
Như tôi đã phản ánh ngõ hẻm 67 mạc đĩnh chi phường dakao quận 1 quán bán bún bò và cơm lấn chiếm ngõ hẻm buôn bán gây cản trở đi lại và rửa ráy ngay cống chung của xóm gây mất vệ sinh . Trước đây cũng có quán bán bún bò ngay chỗ đó làm nghẹt cống , gia đình tôi đã phải đập nền nhà để sửa lại và đã xảy ra đánh nhau với quán đó , công an phải giải quyết quán đó mới chịu dẹp . Nay không hiểu vì lý do gì lại có quán bán bún bò và cơm ngay bên ngoài của nhà đó mà lại là chiếm dụng ngõ hẻm , và cũng đã kiếm chuyện với tôi khi tôi đi ra vào ngõ ,đô thị quận cũng đã xuống lập biên bản cho thời hạn là 3 ngày phải dẹp ,nhưng đến nay quán vẫn tồn tại và cũng không thấy cơ quan chính quyền có biện pháp nào để giải quyết dứt điểm ,hay là đến khi gia đình tôi phải đập nền nhà và có xảy ra đánh lộn đỗ máu thì cơ quan chính quyền mới giải quyết. Tôi mong là sẽ không có sự việc đáng tiếc sẽ xảy ra. Cảm ơn
Phản hồi
28/06/2018
TNPA Phường Đa Kao
Tiếp nhận phản ánh, UBND phường Đa Kao đã chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý, nay báo kết quả giải quyết như sau:
Ngày 04/6/2018, Tổ Quản lý trật tự đô thị phối hợp cảnh sát khu vực đã nhắc nhở Bà Nguyễn Thị Tim không buôn bán trên lòng hẻm 67 Mạc Đĩnh Chi làm cản trở giao thông và mất vệ sinh môi trường. Nếu bà Tim không chấp hành, Tổ Quản lý trật tự đô thị sẽ xử lý theo quy định.
Ngày 22/6/2018, Tổ Quản lý trật tự đô thị và Cảnh sát khu vực đã vận động Bà Nguyễn Thị Tim đã ngưng kinh doanh, di dời toàn bộ vật dụng buôn bán trước hẻm 67 Mạc Đĩnh Chi về nhà tại Quận 7 buôn bán.
Đến nay, trước hẻm 67 Mạc Đĩnh Chi đã thông thoáng, sạch sẽ, không còn tình trạng buôn bán chiếm dụng lòng hẻm.
UBND Phường Đa Kao cám ơn thông tin phản ánh của Bà Mỹ Lệ. UBND phường đã chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, xử lý các trường hợp buôn bán chiếm dụng vỉa hè, lòng đường, lòng hẻm, để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trên các tuyến đường.
Trân trọng!