KÊNH TƯƠNG TÁC * Phản Ánh

|

Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012881
22/05/2024 09:01:10
Chính sách (người có công, người nghèo, người lao động)
Quận 1
Xin chào
Tôi đang làm việc cho 1 công ty nằm trên đường Nguyễn Văn Thủ, Dakao Quận 1.
Tôi đang bị nợ lương và có dấu hiệu khó chi trả, tôi đã làm việc nội bộ công ty nhưng chưa có hướng giải quyết rõ ràng.
Tôi đã có tìm hiểu về đơn khiếu nại về vấn đề này, tuy nhiên các thông tin hướng dẫn đều không chính thống.Và tôi chưa tìm kiếm được hướng dẫn chính thống.
Qua tin này, mong muốn quý cơ quan hướng dẫn tôi các bước để đòi lại quyền lợi người lao động của tôi.
Địa điểm nộp đơn
Thời gian nộp đơn trong ngày, trong tuần.
Tôi xin cảm ơn
Phản hồi
22/05/2024
Phòng LĐTBXH
Theo thông tin ông Phan Thanh Hải phản ánh:
- Ông Hải gửi đơn đề nghị hòa giải tranh chấp lao động đến phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 1 và đính kèm các hồ sơ có liên quan: hợp đồng lao động, phiếu chi trả lương hàng tháng, quyết định chấm dứt hợp đồng lao động (nếu có).
Nếu Ông Hải muốn giải quyết khiếu nại về tranh chấp lao động ông liên hệ Thanh tra Sở Lao động - thương binh và Xã hội thành phố HỒ Chí Minh - địa chỉ: 378 Điện Biên Phủ, Quận 10.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012881
22/05/2024 09:01:10
Chính sách (người có công, người nghèo, người lao động)
Quận 1
Xin chào
Tôi đang làm việc cho 1 công ty nằm trên đường Nguyễn Văn Thủ, Dakao Quận 1.
Tôi đang bị nợ lương và có dấu hiệu khó chi trả, tôi đã làm việc nội bộ công ty nhưng chưa có hướng giải quyết rõ ràng.
Tôi đã có tìm hiểu về đơn khiếu nại về vấn đề này, tuy nhiên các thông tin hướng dẫn đều không chính thống.Và tôi chưa tìm kiếm được hướng dẫn chính thống.
Qua tin này, mong muốn quý cơ quan hướng dẫn tôi các bước để đòi lại quyền lợi người lao động của tôi.
Địa điểm nộp đơn
Thời gian nộp đơn trong ngày, trong tuần.
Tôi xin cảm ơn
Phản hồi
22/05/2024
Phòng LĐTBXH
Theo thông tin ông Phan Thanh Hải phản ánh:
- Ông Hải gửi đơn đề nghị hòa giải tranh chấp lao động đến phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 1 và đính kèm các hồ sơ có liên quan: hợp đồng lao động, phiếu chi trả lương hàng tháng, quyết định chấm dứt hợp đồng lao động (nếu có).
Nếu Ông Hải muốn giải quyết khiếu nại về tranh chấp lao động ông liên hệ Thanh tra Sở Lao động - thương binh và Xã hội thành phố HỒ Chí Minh - địa chỉ: 378 Điện Biên Phủ, Quận 10.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012881
22/05/2024 09:01:10
Chính sách (người có công, người nghèo, người lao động)
Quận 1
Xin chào
Tôi đang làm việc cho 1 công ty nằm trên đường Nguyễn Văn Thủ, Dakao Quận 1.
Tôi đang bị nợ lương và có dấu hiệu khó chi trả, tôi đã làm việc nội bộ công ty nhưng chưa có hướng giải quyết rõ ràng.
Tôi đã có tìm hiểu về đơn khiếu nại về vấn đề này, tuy nhiên các thông tin hướng dẫn đều không chính thống.Và tôi chưa tìm kiếm được hướng dẫn chính thống.
Qua tin này, mong muốn quý cơ quan hướng dẫn tôi các bước để đòi lại quyền lợi người lao động của tôi.
Địa điểm nộp đơn
Thời gian nộp đơn trong ngày, trong tuần.
Tôi xin cảm ơn
Phản hồi
22/05/2024
Phòng LĐTBXH
Theo thông tin ông Phan Thanh Hải phản ánh:
- Ông Hải gửi đơn đề nghị hòa giải tranh chấp lao động đến phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 1 và đính kèm các hồ sơ có liên quan: hợp đồng lao động, phiếu chi trả lương hàng tháng, quyết định chấm dứt hợp đồng lao động (nếu có).
Nếu Ông Hải muốn giải quyết khiếu nại về tranh chấp lao động ông liên hệ Thanh tra Sở Lao động - thương binh và Xã hội thành phố HỒ Chí Minh - địa chỉ: 378 Điện Biên Phủ, Quận 10.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012881
22/05/2024 09:01:10
Chính sách (người có công, người nghèo, người lao động)
Quận 1
Xin chào
Tôi đang làm việc cho 1 công ty nằm trên đường Nguyễn Văn Thủ, Dakao Quận 1.
Tôi đang bị nợ lương và có dấu hiệu khó chi trả, tôi đã làm việc nội bộ công ty nhưng chưa có hướng giải quyết rõ ràng.
Tôi đã có tìm hiểu về đơn khiếu nại về vấn đề này, tuy nhiên các thông tin hướng dẫn đều không chính thống.Và tôi chưa tìm kiếm được hướng dẫn chính thống.
Qua tin này, mong muốn quý cơ quan hướng dẫn tôi các bước để đòi lại quyền lợi người lao động của tôi.
Địa điểm nộp đơn
Thời gian nộp đơn trong ngày, trong tuần.
Tôi xin cảm ơn
Phản hồi
22/05/2024
Phòng LĐTBXH
Theo thông tin ông Phan Thanh Hải phản ánh:
- Ông Hải gửi đơn đề nghị hòa giải tranh chấp lao động đến phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 1 và đính kèm các hồ sơ có liên quan: hợp đồng lao động, phiếu chi trả lương hàng tháng, quyết định chấm dứt hợp đồng lao động (nếu có).
Nếu Ông Hải muốn giải quyết khiếu nại về tranh chấp lao động ông liên hệ Thanh tra Sở Lao động - thương binh và Xã hội thành phố HỒ Chí Minh - địa chỉ: 378 Điện Biên Phủ, Quận 10.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012881
22/05/2024 09:01:10
Chính sách (người có công, người nghèo, người lao động)
Quận 1
Xin chào
Tôi đang làm việc cho 1 công ty nằm trên đường Nguyễn Văn Thủ, Dakao Quận 1.
Tôi đang bị nợ lương và có dấu hiệu khó chi trả, tôi đã làm việc nội bộ công ty nhưng chưa có hướng giải quyết rõ ràng.
Tôi đã có tìm hiểu về đơn khiếu nại về vấn đề này, tuy nhiên các thông tin hướng dẫn đều không chính thống.Và tôi chưa tìm kiếm được hướng dẫn chính thống.
Qua tin này, mong muốn quý cơ quan hướng dẫn tôi các bước để đòi lại quyền lợi người lao động của tôi.
Địa điểm nộp đơn
Thời gian nộp đơn trong ngày, trong tuần.
Tôi xin cảm ơn
Phản hồi
22/05/2024
Phòng LĐTBXH
Theo thông tin ông Phan Thanh Hải phản ánh:
- Ông Hải gửi đơn đề nghị hòa giải tranh chấp lao động đến phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 1 và đính kèm các hồ sơ có liên quan: hợp đồng lao động, phiếu chi trả lương hàng tháng, quyết định chấm dứt hợp đồng lao động (nếu có).
Nếu Ông Hải muốn giải quyết khiếu nại về tranh chấp lao động ông liên hệ Thanh tra Sở Lao động - thương binh và Xã hội thành phố HỒ Chí Minh - địa chỉ: 378 Điện Biên Phủ, Quận 10.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012881
22/05/2024 09:01:10
Chính sách (người có công, người nghèo, người lao động)
Quận 1
Xin chào
Tôi đang làm việc cho 1 công ty nằm trên đường Nguyễn Văn Thủ, Dakao Quận 1.
Tôi đang bị nợ lương và có dấu hiệu khó chi trả, tôi đã làm việc nội bộ công ty nhưng chưa có hướng giải quyết rõ ràng.
Tôi đã có tìm hiểu về đơn khiếu nại về vấn đề này, tuy nhiên các thông tin hướng dẫn đều không chính thống.Và tôi chưa tìm kiếm được hướng dẫn chính thống.
Qua tin này, mong muốn quý cơ quan hướng dẫn tôi các bước để đòi lại quyền lợi người lao động của tôi.
Địa điểm nộp đơn
Thời gian nộp đơn trong ngày, trong tuần.
Tôi xin cảm ơn
Phản hồi
22/05/2024
Phòng LĐTBXH
Theo thông tin ông Phan Thanh Hải phản ánh:
- Ông Hải gửi đơn đề nghị hòa giải tranh chấp lao động đến phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 1 và đính kèm các hồ sơ có liên quan: hợp đồng lao động, phiếu chi trả lương hàng tháng, quyết định chấm dứt hợp đồng lao động (nếu có).
Nếu Ông Hải muốn giải quyết khiếu nại về tranh chấp lao động ông liên hệ Thanh tra Sở Lao động - thương binh và Xã hội thành phố HỒ Chí Minh - địa chỉ: 378 Điện Biên Phủ, Quận 10.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012881
22/05/2024 09:01:10
Chính sách (người có công, người nghèo, người lao động)
Quận 1
Xin chào
Tôi đang làm việc cho 1 công ty nằm trên đường Nguyễn Văn Thủ, Dakao Quận 1.
Tôi đang bị nợ lương và có dấu hiệu khó chi trả, tôi đã làm việc nội bộ công ty nhưng chưa có hướng giải quyết rõ ràng.
Tôi đã có tìm hiểu về đơn khiếu nại về vấn đề này, tuy nhiên các thông tin hướng dẫn đều không chính thống.Và tôi chưa tìm kiếm được hướng dẫn chính thống.
Qua tin này, mong muốn quý cơ quan hướng dẫn tôi các bước để đòi lại quyền lợi người lao động của tôi.
Địa điểm nộp đơn
Thời gian nộp đơn trong ngày, trong tuần.
Tôi xin cảm ơn
Phản hồi
22/05/2024
Phòng LĐTBXH
Theo thông tin ông Phan Thanh Hải phản ánh:
- Ông Hải gửi đơn đề nghị hòa giải tranh chấp lao động đến phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 1 và đính kèm các hồ sơ có liên quan: hợp đồng lao động, phiếu chi trả lương hàng tháng, quyết định chấm dứt hợp đồng lao động (nếu có).
Nếu Ông Hải muốn giải quyết khiếu nại về tranh chấp lao động ông liên hệ Thanh tra Sở Lao động - thương binh và Xã hội thành phố HỒ Chí Minh - địa chỉ: 378 Điện Biên Phủ, Quận 10.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012881
22/05/2024 09:01:10
Chính sách (người có công, người nghèo, người lao động)
Quận 1
Xin chào
Tôi đang làm việc cho 1 công ty nằm trên đường Nguyễn Văn Thủ, Dakao Quận 1.
Tôi đang bị nợ lương và có dấu hiệu khó chi trả, tôi đã làm việc nội bộ công ty nhưng chưa có hướng giải quyết rõ ràng.
Tôi đã có tìm hiểu về đơn khiếu nại về vấn đề này, tuy nhiên các thông tin hướng dẫn đều không chính thống.Và tôi chưa tìm kiếm được hướng dẫn chính thống.
Qua tin này, mong muốn quý cơ quan hướng dẫn tôi các bước để đòi lại quyền lợi người lao động của tôi.
Địa điểm nộp đơn
Thời gian nộp đơn trong ngày, trong tuần.
Tôi xin cảm ơn
Phản hồi
22/05/2024
Phòng LĐTBXH
Theo thông tin ông Phan Thanh Hải phản ánh:
- Ông Hải gửi đơn đề nghị hòa giải tranh chấp lao động đến phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 1 và đính kèm các hồ sơ có liên quan: hợp đồng lao động, phiếu chi trả lương hàng tháng, quyết định chấm dứt hợp đồng lao động (nếu có).
Nếu Ông Hải muốn giải quyết khiếu nại về tranh chấp lao động ông liên hệ Thanh tra Sở Lao động - thương binh và Xã hội thành phố HỒ Chí Minh - địa chỉ: 378 Điện Biên Phủ, Quận 10.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012881
22/05/2024 09:01:10
Chính sách (người có công, người nghèo, người lao động)
Quận 1
Xin chào
Tôi đang làm việc cho 1 công ty nằm trên đường Nguyễn Văn Thủ, Dakao Quận 1.
Tôi đang bị nợ lương và có dấu hiệu khó chi trả, tôi đã làm việc nội bộ công ty nhưng chưa có hướng giải quyết rõ ràng.
Tôi đã có tìm hiểu về đơn khiếu nại về vấn đề này, tuy nhiên các thông tin hướng dẫn đều không chính thống.Và tôi chưa tìm kiếm được hướng dẫn chính thống.
Qua tin này, mong muốn quý cơ quan hướng dẫn tôi các bước để đòi lại quyền lợi người lao động của tôi.
Địa điểm nộp đơn
Thời gian nộp đơn trong ngày, trong tuần.
Tôi xin cảm ơn
Phản hồi
22/05/2024
Phòng LĐTBXH
Theo thông tin ông Phan Thanh Hải phản ánh:
- Ông Hải gửi đơn đề nghị hòa giải tranh chấp lao động đến phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 1 và đính kèm các hồ sơ có liên quan: hợp đồng lao động, phiếu chi trả lương hàng tháng, quyết định chấm dứt hợp đồng lao động (nếu có).
Nếu Ông Hải muốn giải quyết khiếu nại về tranh chấp lao động ông liên hệ Thanh tra Sở Lao động - thương binh và Xã hội thành phố HỒ Chí Minh - địa chỉ: 378 Điện Biên Phủ, Quận 10.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012881
22/05/2024 09:01:10
Chính sách (người có công, người nghèo, người lao động)
Quận 1
Xin chào
Tôi đang làm việc cho 1 công ty nằm trên đường Nguyễn Văn Thủ, Dakao Quận 1.
Tôi đang bị nợ lương và có dấu hiệu khó chi trả, tôi đã làm việc nội bộ công ty nhưng chưa có hướng giải quyết rõ ràng.
Tôi đã có tìm hiểu về đơn khiếu nại về vấn đề này, tuy nhiên các thông tin hướng dẫn đều không chính thống.Và tôi chưa tìm kiếm được hướng dẫn chính thống.
Qua tin này, mong muốn quý cơ quan hướng dẫn tôi các bước để đòi lại quyền lợi người lao động của tôi.
Địa điểm nộp đơn
Thời gian nộp đơn trong ngày, trong tuần.
Tôi xin cảm ơn
Phản hồi
22/05/2024
Phòng LĐTBXH
Theo thông tin ông Phan Thanh Hải phản ánh:
- Ông Hải gửi đơn đề nghị hòa giải tranh chấp lao động đến phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 1 và đính kèm các hồ sơ có liên quan: hợp đồng lao động, phiếu chi trả lương hàng tháng, quyết định chấm dứt hợp đồng lao động (nếu có).
Nếu Ông Hải muốn giải quyết khiếu nại về tranh chấp lao động ông liên hệ Thanh tra Sở Lao động - thương binh và Xã hội thành phố HỒ Chí Minh - địa chỉ: 378 Điện Biên Phủ, Quận 10.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012881
22/05/2024 09:01:10
Chính sách (người có công, người nghèo, người lao động)
Quận 1
Xin chào
Tôi đang làm việc cho 1 công ty nằm trên đường Nguyễn Văn Thủ, Dakao Quận 1.
Tôi đang bị nợ lương và có dấu hiệu khó chi trả, tôi đã làm việc nội bộ công ty nhưng chưa có hướng giải quyết rõ ràng.
Tôi đã có tìm hiểu về đơn khiếu nại về vấn đề này, tuy nhiên các thông tin hướng dẫn đều không chính thống.Và tôi chưa tìm kiếm được hướng dẫn chính thống.
Qua tin này, mong muốn quý cơ quan hướng dẫn tôi các bước để đòi lại quyền lợi người lao động của tôi.
Địa điểm nộp đơn
Thời gian nộp đơn trong ngày, trong tuần.
Tôi xin cảm ơn
Phản hồi
22/05/2024
Phòng LĐTBXH
Theo thông tin ông Phan Thanh Hải phản ánh:
- Ông Hải gửi đơn đề nghị hòa giải tranh chấp lao động đến phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 1 và đính kèm các hồ sơ có liên quan: hợp đồng lao động, phiếu chi trả lương hàng tháng, quyết định chấm dứt hợp đồng lao động (nếu có).
Nếu Ông Hải muốn giải quyết khiếu nại về tranh chấp lao động ông liên hệ Thanh tra Sở Lao động - thương binh và Xã hội thành phố HỒ Chí Minh - địa chỉ: 378 Điện Biên Phủ, Quận 10.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00012881
22/05/2024 09:01:10
Chính sách (người có công, người nghèo, người lao động)
Quận 1
Xin chào
Tôi đang làm việc cho 1 công ty nằm trên đường Nguyễn Văn Thủ, Dakao Quận 1.
Tôi đang bị nợ lương và có dấu hiệu khó chi trả, tôi đã làm việc nội bộ công ty nhưng chưa có hướng giải quyết rõ ràng.
Tôi đã có tìm hiểu về đơn khiếu nại về vấn đề này, tuy nhiên các thông tin hướng dẫn đều không chính thống.Và tôi chưa tìm kiếm được hướng dẫn chính thống.
Qua tin này, mong muốn quý cơ quan hướng dẫn tôi các bước để đòi lại quyền lợi người lao động của tôi.
Địa điểm nộp đơn
Thời gian nộp đơn trong ngày, trong tuần.
Tôi xin cảm ơn
Phản hồi
22/05/2024
Phòng LĐTBXH
Theo thông tin ông Phan Thanh Hải phản ánh:
- Ông Hải gửi đơn đề nghị hòa giải tranh chấp lao động đến phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 1 và đính kèm các hồ sơ có liên quan: hợp đồng lao động, phiếu chi trả lương hàng tháng, quyết định chấm dứt hợp đồng lao động (nếu có).
Nếu Ông Hải muốn giải quyết khiếu nại về tranh chấp lao động ông liên hệ Thanh tra Sở Lao động - thương binh và Xã hội thành phố HỒ Chí Minh - địa chỉ: 378 Điện Biên Phủ, Quận 10.