THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Các quyết định công bố

|

Các Quyết định công bố

Công bố công khai số liệu quyết toán năm 2016

 

     
QĐ cong khai so lieu quyet toan .pdf

 
Các Các Quyết định công bố đã đưa
   Công bố số liệu dự toán ngân sách năm 2016 (14:06 - 18/02/2016)
   DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG BỐ, BÃI BỎ, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (10:36 - 20/10/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.