THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Các quyết định công bố

|

Các Quyết định công bố

Công khai kế hoạch đầu tư năm 2015

 

     
cong khai ke hoach dau tu 2015.pdf

 
Các Các Quyết định công bố đã đưa
   Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2015 (15:53 - 11/10/2017)
   Công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo dự toán năm 2015 (15:53 - 11/10/2017)
   Công khai quản lý, sử dụng phương tiện đi lại năm 2015 (15:53 - 11/10/2017)
   Công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cơ sở hoạt động sự nghiệp năm 2015 (15:53 - 11/10/2017)
   Công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2015 (15:53 - 11/10/2017)
   Công khai kế hoạch vốn đầu tư nhằ nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2015 (15:53 - 11/10/2017)
   Công khai về số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2015 (15:53 - 11/10/2017)
   Công khai tình hình xử lý tài sản nhà nước gồm điều chuyển, thanh lý, bán, chuyển nhượng và các hình thức chuyển đổi sở hữu khác năm 2015 (15:53 - 11/10/2017)
   Công khai về kế hoạch đầu tư năm 2016 (15:52 - 11/10/2017)
   Công khai kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước theo dự toán năm 2016 (15:52 - 11/10/2017)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.