THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Các quyết định công bố

|

Các Quyết định công bố

Công khai về kế hoạch đầu tư năm 2016

 

     
cong khai ke hoach dau tu 2016.pdf

 
Các Các Quyết định công bố đã đưa
   Công khai kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước theo dự toán năm 2016 (15:52 - 11/10/2017)
   Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2016 (15:52 - 11/10/2017)
   Công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo dự toán năm 2016 (15:52 - 11/10/2017)
   Công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cơ sở hoạt động sự nghiệp năm 2016 (15:52 - 11/10/2017)
   Công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2016 (15:52 - 11/10/2017)
   Công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu năm 2016 (15:52 - 11/10/2017)
   Công khai về số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2016 (15:51 - 11/10/2017)
   Công bố công khai số liệu quyết toán năm 2016 (11:02 - 26/09/2017)
   Công bố số liệu dự toán ngân sách năm 2016 (14:06 - 18/02/2016)
   DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG BỐ, BÃI BỎ, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (10:36 - 20/10/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.