THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Các quyết định công bố

|

Các Quyết định công bố

Công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu năm 2016

 

     
cong khai ve ke hoach von dau tu nha nuoc 2016.pdf

 
Các Các Quyết định công bố đã đưa
   Công khai về số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2016 (15:51 - 11/10/2017)
   Công bố công khai số liệu quyết toán năm 2016 (11:02 - 26/09/2017)
   Công bố số liệu dự toán ngân sách năm 2016 (14:06 - 18/02/2016)
   DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG BỐ, BÃI BỎ, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (10:36 - 20/10/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.